Ondernemende advocaten voor de ondernemer

Het recht op onbereikbaarheid

In februari 2017 schreef Janneke Jacobs al een blogbericht over “het recht op onbereikbaarheid” voor werknemers buiten werktijd. Volgens de PvdA verdient dat ook in Nederland een wettelijke basis, in navolging van Frankrijk waar dat al enige tijd bestaat. Dat een recht op onbereikbaarheid niet zou eenvoudig is, heeft ze in dat blogbericht al uiteengezet.

Ontwikkelingen

Sinds dat blogbericht hebben zich de nodige ontwikkelingen voorgedaan. Zo is het recht op onbereikbaarheid in de cao Gehandicaptenzorg 2019-2021 voor het eerst opgenomen. Daarin staat: “De werknemer heeft het recht om op een vrije dag onbereikbaar te zijn voor werk.” Lees daarover meer in dit artikel van Trouw waarvoor onze arbeidsrechtadvocaat Janneke Jacobs werd geïnterviewd.

Wetsvoorstel

Het wetsvoorstel van de PvdA heeft daarnaast inmiddels ook vorm gekregen. De bedoeling van het wetsvoorstel is dat het wettelijk verplicht wordt voor werkgevers en werknemers om afspraken te maken over bereikbaarheid en onbereikbaarheid. Daarover moet op z’n minst tussen de werkgever en werknemer gesproken worden, zo vindt PvdA-kamerlid Gijs van Dijk. Het daadwerkelijk maken van afspraken over het wel of niet bereikbaar zijn buiten werktijd, is geen vereiste. Vindt dat gesprek niet plaats? Dan kan de werkgever een waarschuwing krijgen. Blijft het gesprek dan nog steeds uit? Dan kan de Inspectie SZW een boete opleggen.

De titel van het wetsvoorstel is inmiddels niet meer “Wet op het recht op onbereikbaarheid”, omdat dat onterecht de suggestie zou wekken dat werknemers een sociaal grondrecht krijgen om onbereikbaar te zijn volgens wetgevingsadviseur Raad van State. In plaats daarvan gaat het wetsvoorstel nu richting de Tweede Kamer met de toch wat minder pakkende titel: “Wetsvoorstel over het aangaan van een gesprek tussen werkgever en werknemer over bereikbaarheid buiten werktijd”.

Het herziene wetsvoorstel wordt vandaag door Gijs van Dijk bij de Tweede Kamer ingediend. Wordt dus ongetwijfeld vervolgd.

Meer weten?
Mocht u vragen hebben over dit onderwerp, neemt u dan contact op met Janneke Jacobs of een van de andere arbeidsrechtadvocaten van ons kantoor.

Lees ook

Geen loonsanctie, maar wel een billijke vergoeding?
Madelein van der Velden, 30-11-2022
Arbeidsrecht
Ontslag op staande voet. Waarmee moet je rekening houden?
Sabine van Loon, 06-10-2022
Arbeidsrecht
Overtreding van het concurrentie- en relatiebeding: € 500.000,- boete!
Madelein van der Velden, 01-09-2022
Arbeidsrecht
Arbeidsovereenkomst beëindigen, maar beperkt dossier.
Sabine van Loon, 18-08-2022
Arbeidsrecht
Grensoverschrijdend gedrag op de werkvloer: een grijs gebied?
Madelein van der Velden, 07-07-2022
Arbeidsrecht, Geen onderdeel van een categorie