Ondernemende advocaten voor de ondernemer

Een Nederlandse Stichting Administratiekantoor of Belgische private stichting?

Soms is het aantrekkelijk om in de onderneming het recht op zeggenschap te scheiden van het recht op (een aandeel in) de winst. Denk bijvoorbeeld aan een familiebedrijf. Een vader wil zijn kinderen wel een deel van de winst laten toekomen, maar (nog) niet mee laten beslissen over het beleid.

De meeste Nederlandse en steeds meer Belgische ondernemers kiezen dan voor het oprichten van een Nederlandse Stichting Administratiekantoor (StAK). Wij geven in het kort enkele verschillen weer tussen de Nederlandse en Belgische stichting. Ook leest u wanneer een dergelijke stichting uitkomst kan bieden.

De Nederlandse Stichting Administratiekantoor

Met een Nederlandse StAK wordt een opsplitsing gemaakt tussen de juridische eigendom (zeggenschap) en de economische eigendom (recht op winst) van de aandelen van een bedrijf. De stichting is een rechtspersoon en moet bij notariële akte worden opgericht. In die akte worden de statuten van de stichting opgenomen.

Alle aandelen in een aandelen uitgevende rechtspersoon, bijvoorbeeld een Nederlandse B.V. of een Belgische N.V., worden via een akte van levering overgedragen aan de StAK. Daarna geeft de StAK certificaten uit aan winstgerechtigden. De StAK heeft als aandeelhouder van de B.V. of de N.V. per saldo alle zeggenschap. De zeggenschap in de StAK wordt daarom gevormd door het bestuur van de StAK.

Dit bestuur hoeft maar uit één persoon te bestaan. De certificaathouders hebben recht op de winst uit de B.V. of N.V. Daarnaast dient er een akte van administratievoorwaarden opgesteld te worden. Daarin bepalen certificaathouders en de stichting hun wederzijdse rechten en plichten contractueel. Tot slot moeten de stichting ingeschreven worden in de Kamer van Koophandel en moet de akte van oprichting met de statuten hier neergelegd worden.

Belgische private stichting

In België kent men de private stichting. Deze stichting wordt opgericht voor de verwezenlijking van een bepaald belangeloos doel. In België mag de stichting namelijk geen commercieel doel hebben. Het mag geen stoffelijk voordeel verschaffen aan de stichters, bestuurders of enig ander persoon, behalve indien dit voor het belangeloos doel is. De private stichting kan als administratiekantoor worden aangewend door het certificeren van aandelen.

Het bestuur van een Belgische stichting moet minstens uit drie bestuurders bestaan. Daarnaast dient een Belgische Private Stichting opgericht te worden bij authentieke akte. Het is verplicht de stichting in te schrijven in het Belgische handelsregister (Kruispuntbank van Ondernemingen) en de oprichtingsakte van de stichting te publiceren in de bijlagen van het Belgisch Staatsblad. Tot slot dient een Belgische stichting haar jaarrekening neer te leggen bij de Balanscentrale van de Nationale Bank.

Wanneer kan de StAK uitkomst bieden?

Bij een Nederlandse StAK hoeven geen jaarrekeningen neergelegd te worden en kan het bestuur al bestaan uit één bestuurder. Hierdoor kiest de Belgische ondernemer steeds vaker voor een Nederlandse StAK.

Een StAK kan in diverse gevallen continuïteit bieden voor ondernemers. Bijvoorbeeld als de ondernemer tijdens zijn leven de volledige zeggenschap en financiële belangen in de onderneming wil behouden, maar wel iets wil regelen voor het geval hij vroegtijdig komt te overlijden. De leiding over de onderneming kan dan, op het moment van overlijden, overgenomen worden door het bestuur van de stichting. Aan de certificaathouders komen dan “enkel” de vruchten van de onderneming toe.

Omdat de StAK tijdens het leven van de ondernemer niet gewenst is, maar na zijn overlijden wél, wordt vaak een testamentaire StAK geadviseerd. Dat houdt in dat in het testament van de ondernemer een bepaling wordt opgenomen dat bij zijn overlijden de aandelen worden overgedragen aan een alsdan op te richten stichting. Daarbij hoort de verplichting van die stichting om certificaten uit te reiken aan bijvoorbeeld de familieleden van de ondernemer. In het testament worden vaak al de beoogde bestuurder(s) van de stichting genoemd.

Testamentaire regeling bespreken

Het verdient aanbeveling om de testamentaire regeling met de beoogde bestuurder(s) te bespreken. Op die manier kan zeker gesteld worden dat zij de taken in dat geval op zich willen nemen. Het is verstandig om periodiek de beoogde bestuurder(s) bij te praten over de gang van zaken in het bedrijf en zijn wensen ten aanzien van de toekomst. Hierbij kunt u denken aan een jaarlijkse “voeten op tafelsessie”. Op die manier ontstaat binding tussen de beoogde bestuurder(s) en het bedrijf.

Meer weten?
Heeft u vragen over dit onderwerp? Neem dan gerust contact op met Sharon de Rijder of Sjoerd Tilman.

Deze blog is tevens gepubliceerd als bijdrage in de nieuwsbrief april 2018 van de Nederlandse Kamer van Koophandel voor België en Luxemburg.

Lees ook

Mark van Kempen advocaat aansprakelijkheidsrecht Tilburg MannaertsAppels
Woord van het jaar 2019: ‘sjoemelisolatie’….?
Mark van Kempen, 11-01-2019
Aansprakelijkheid, Geen onderdeel van een categorie, Ondernemingsrecht, Vastgoed
Uber beboet door Nederlandse en Britse privacywaakhonden
Steven van Kerkhof, 20-12-2018
Ondernemingsrecht
Moniek de Cock advocaat huurrecht en aanbesteding MannaertsAppels Tilburg
Krakers in uw pand? Zo komt u van hen af!
Moniek de Cock, 20-11-2018
Ondernemingsrecht, Vastgoed
Antwoord op 5 hamvragen over het recht van inzage in het personeelsdossier
Maaike van Santvoort, 30-10-2018
Arbeidsrecht, Ondernemingsrecht
Sabine van Loon arbeidsrechtadvocaat MannaertsAppels Breda
Welke rol speelt de ondernemingsraad bij uitvoering van de AVG?
Sabine van Loon, 22-08-2018
Arbeidsrecht, Ondernemingsrecht