Ondernemende advocaten voor de ondernemer

Drie nieuwe regelingen voor beleggers in vrije sector woningen

Belegt u in woningen in de vrije sector? Dan zijn de volgende drie door Minister Ollongren aangekondigde wijzigingen voor u van groot belang.

Ten eerste wordt ook in de vrije sector de jaarlijkse huurverhoging gemaximeerd. De verhoging mag niet meer bedragen van de inflatie + 2,5%. Een maximering gold al in de gereguleerde markt, maar de contractsvrijheid wordt nu ook in de “vrije” sector beperkt.

Ten tweede wordt een uitbreiding van de mogelijkheden voor tijdelijke verhuur voorbereid. Zelfstandige woonruimte kan op dit moment eenmalig voor maximaal twee jaar tijdelijk worden verhuurd. De intentie is om dat voor langere tijd mogelijk te maken door middel van een eenmalige tijdelijke verlenging van de huurovereenkomst met bijvoorbeeld nog eens een jaar. Ook wordt de mogelijkheid van een tijdelijk contract met een minimumlooptijd waarbinnen de huurder niet kan opzeggen overwogen.

Overigens geldt ten tijde van het schrijven van deze bijdrage (mei 2020) al een tijdelijke aanpassingen van de regels rondom tijdelijke verhuur van woningen. Die regels zijn er op gericht te voorkomen dat mensen in de periode dat er Corona-maatregelen gelden op straat komen te staan. Voor meer informatie over die regeling kunt u uiteraard contact opnemen.

Ten derde komt er een regeling die de aankoop van woningen voor de verhuur gaat bemoeilijken. Gemeenten zullen de mogelijkheid krijgen om via een vergunningstelsel te voorkomen dat woningen door beleggers worden aangekocht voor de verhuur of er kunnen voorwaarden (maximale huurprijs?) aan de verhuur worden gesteld.

Hoe de maatregelen er exact uit komen te zien, moet blijken uit een wetsvoorstel dat later naar de Tweede Kamer wordt gezonden.

Meer informatie
Bent u verhuurder van woonruimte? Neem dan contact op met Tristan Schonis of één van onze andere advocaten gespecialiseerd in het Huurrecht.

Read also