Ondernemende advocaten voor de ondernemer

Doorstart via pre-pack: alle werknemers gaan mee

In mijn eerdere blog schreef ik over de conclusie van de Advocaat-Generaal van het Europese Hof over de bescherming van werknemers bij een pre-pack. De Advocaat-Generaal oordeelde toen dat een pre-pack zou moeten kwalificeren als een overgang van onderneming. Vorige week volgde de uitspraak van het Europese Hof van Justitie hierover. Wat was zijn oordeel?

Wat is een pre-pack?

Bij een pre-pack wordt al vóór faillissement een stille bewindvoerder (de beoogd curator) toegewezen door de rechtbank. De benoeming van deze bewindvoerder blijft geheim. Zo kan hij de mogelijkheden voor een doorstart onderzoeken en deze vast voorbereiden. Door deze stille voorbereiding kan de doorstart direct na het daadwerkelijke faillissement verwezenlijkt worden. Dit beperkt de onrust die een faillissement normaliter veroorzaakt tot een minimum en helpt de waarde van de onderneming zoveel mogelijk te behouden.

Werknemers mee overnemen

Het is de vraag of de pre-pack kan worden aangemerkt als een overgang van onderneming. De Nederlandse rechter heeft die vraag voorgelegd aan het Europese Hof van Justitie naar aanleiding van het Estro-faillissement. De Advocaat-Generaal adviseerde dat een pre-pack aangemerkt moet worden als een overgang van onderneming. Gevolg: alle werknemers dienen bij de doorstart mee over te gaan naar de nieuwe eigenaar, inclusief hun anciënniteit en arbeidsvoorwaarden. Het Hof van Justitie heeft zich nu ook over deze vraag uitgelaten.

Het Europese Hof volgt de Advocaat-Generaal

Het Europese Hof bepaalt in het arrest dat werknemers die zijn betrokken bij een pre-pack onder de werkingssfeer en bescherming van de Richtlijn Overgang van Onderneming vallen. Daarmee volgt het Hof het advies van de Advocaat-Generaal op. Het Hof stelt dat de richtlijn van toepassing is omdat de pre-pack niet gericht is op liquidatie van de onderneming, maar juist op voortzetting daarvan. Vereist is dus wel dat de pre-pack als hoofddoel heeft dat een onderneming direct na faillissement wordt doorgestart.

Werknemers behouden arbeidsvoorwaarden

De doorstartende onderneming is in een pre-packsituatie verplicht alle werknemers van het betreffende bedrijfsonderdeel over te nemen. Werknemers behouden daarbij hun arbeidsvoorwaarden en anciënniteit. Dit heeft waarschijnlijk voor de praktijk tot gevolg dat de pre-pack minder gebruikt zal worden. Het is immers een stuk minder aantrekkelijk om een onderneming over te nemen inclusief alle personeelsleden.

Alternatief: doorstart na faillissement

Ondernemingen zullen in veel gevallen ‘gewoon’ via een doorstart ná faillissement worden overgenomen. In dat geval hoeven niet alle werknemers meegenomen te worden. Het is de vraag wat het oordeel van het Europese Hof doet met het Wetsvoorstel Continuïteit Ondernemingen I, waarin de pre-pack wettelijk zou worden geregeld.

Meer informatie?
Wilt u meer weten over de pre-packprocedure? Neem dan contact op met Maaike van Santvoort of een van de andere ondernemingsrechtadvocaten van ons kantoor.

Lees ook