Ondernemende advocaten voor de ondernemer

De directie stelt zich niet aansprakelijk, dat doen wij wel! Of toch niet…..?

Erg vervelend als je na bijvoorbeeld een dagje Safaripark Beekse Bergen je auto terugvindt zonder navigatiesysteem. Dat verwacht je niet als je een bedrag van € 9,50 neerlegt om je auto te parkeren. Voor die parkeerkosten verwacht je toch enig toezicht en beveiligingscamera’s, zodat dit soort onaangename verrassingen wordt voorkomen. Eerste gedachte is dan wellicht om het park aan te spreken voor de schade. Maar dan zal het park er vermoedelijk op wijzen dat je je auto hebt geparkeerd op eigen risico en dat dit niet anders wordt nu je daarvoor hebt moeten betalen. Hoe zit dat juridisch?

Wat zegt de wet?

Artikel 7:600 Burgerlijk Wetboek bepaalt dat bewaarneming de overeenkomst is waarbij de ene partij, de bewaarnemer, zich tegenover de andere partij, de bewaargever, verbindt, een zaak die de bewaargever hem toevertrouwt of zal toevertrouwen, te bewaren en terug te geven.

Kern van bewaarneming is dus dat aan de bewaarnemer een zaak wordt toevertrouwd en de bewaarnemer die zaak moet bewaren en uiteindelijk ook terug moet geven. Er is geen sprake van ‘toevertrouwen’ als er alleen maar een parkeerplaats ter beschikking wordt gesteld. Datzelfde geldt voor een café waar je je jas ophangt in de garderobe. Bij bewaarneming heeft de bewaarnemer een grotere zorg voor de geparkeerde auto of de opgehangen jas, maar voor bewaarneming is méér nodig dan enkel het ter beschikking stellen van een parkeerplaats of garderobe alleen. Ook het enkele feit dat er een ticket wordt gekocht is niet doorslaggevend.

Bewaarneming

In de zaak die werd voorgelegd aan de Rechtbank Limburg, stond de vraag centraal of er sprake was van bewaarneming op grond waarvan de beheerder verplicht was de auto te bewaken. Het ging om een omheinde parkeerplaats en er moest een ticket van € 5,- worden gekocht. Toch meende de rechtbank dat er geen sprake was van een bewaakte parkeerplaats met een verplichting van de beheerder om de auto te bewaken. Bij een parkeerplaats is dus niet snel sprake van bewaarneming. In een vergelijkbare zaak bij de Rechtbank Amsterdam, werd beslist dat er wel sprake was van bewaarneming. Daarbij werd niet alleen een parkeerruimte ter beschikking gesteld, maar werden na aankomst van de klant de sleutels van de auto overgenomen. De auto werd door het eigen personeel geparkeerd in een afgesloten parkeerruimte, waartoe alleen de beheerder en zijn personeel toegang hadden. Dat was voldoende om te spreken van bewaarneming.

Zijn we er dan? Nee! Zelfs als er sprake is van bewaarneming, dan wil dat niet direct zeggen dat de beheerder van een parkeerplaats bij diefstal van een navigatiesysteem aansprakelijk is. Dat hangt af van de algemene voorwaarden die vaak gelden voor het parkeren (of het ophangen van een jas). Vaak staat daarin opgenomen dat ‘de directie zich niet aansprakelijk stelt voor schade of diefstal’. Los van het feit dat de directie natuurlijk zichzelf niet aansprakelijk stelt (dat doet u zelf wel!), is het de vraag of zo’n uitsluiting stand houdt. Om aansprakelijk te zijn moet de beheerder verder ook echt tekort zijn geschoten in zijn zorg voor de auto. Daarbij geldt dat van een beheerder niet kan worden verwacht dat hij constant zicht heeft en houdt op iedere afzonderlijke auto.

Conclusie

Ook al betaalt u voor een parkeerplaats of garderobe, dan betekent dat niet meteen dat de beheerder van de parkeerplaats of het café waar u uw jas ophangt, aansprakelijk is bij verlies of diefstal. In veel gevallen is dat niet zo. Het enkele betalen voor de faciliteit is in elk geval  onvoldoende. Het hangt, zoals vaak in het recht, af van de omstandigheden van het geval.

Meer weten?
Wilt u meer weten over aansprakelijkheid, schade en verzekering? Neem dan contact op met Mark van Kempen of één van onze andere advocaten van de sectie aansprakelijkheid, schade en verzekering.

Lees ook

Stijn Kerkhof letselschadeadvocaat MannaertsAppels Tilburg
Schadevergoeding Chroom-6 in Tilburg: de verdere afwikkeling
Stijn Kerkhof, 01-02-2019
Aansprakelijkheid, Arbeidsrecht, Letselschade
Mark van Kempen advocaat aansprakelijkheidsrecht Tilburg MannaertsAppels
Woord van het jaar 2019: ‘sjoemelisolatie’….?
Mark van Kempen, 11-01-2019
Aansprakelijkheid, Geen onderdeel van een categorie, Ondernemingsrecht, Vastgoed
Madelon Beljaars advocaat letselschade MannaertsAppels Tilburg
Scootmobiel moet veiliger!
Madelon Beljaars, 07-01-2019
Aansprakelijkheid, Letselschade
Stijn Kerkhof letselschadeadvocaat MannaertsAppels Tilburg
Is mijn werkgever aansprakelijk voor mijn (beroeps)ziekte?
Stijn Kerkhof, 18-12-2018
Aansprakelijkheid, Arbeidsrecht