Ondernemende advocaten voor de ondernemer

Corona-uitspraak: vakantie-uren inleveren mag niet, uitstellen loonsverhoging wel

In een recente uitspraak van de Rechtbank Rotterdam overwoog de rechter dat – door de coronapandemie – een zwaarwegend belang aanwezig wordt geacht om een loonsverhoging uit te stellen. Voor vakantiedagen geldt dat echter niet.

Extra maatregelen

In deze zaak nam een werkgever maatregelen om de gevolgen van de coronapandemie op te vangen. De werkgever wilde dat alle medewerkers een extra bijdrage zouden leveren om het bedrijf door de crisis heen te helpen.

De werkgever stuurde haar personeel op 31 maart 2020 een brief met een overzicht van maatregelen die zij wilde treffen naar aanleiding van door de overheid getroffen coronamaatregelen.

Het ging om de volgende drie maatregelen: het op een later moment invoeren van procentuele loonsverhogingen, geen opbouw van bovenwettelijke vakantiedagen over de tweede helft van 2020 en het verplicht opnemen c.q. afschrijven van een deel van het zogenoemde stuwmeer aan vakantie-uren.

De werkgever beriep zich hierbij op het in het Arbeidsvoorwaardenstelsel neergelegde eenzijdige wijzigingsbeding.

Conclusie rechter

De rechter concludeert wat betreft de uitgestelde procentuele loonsverhogingen dat de acute financiële problemen die de werkgever ondervindt door de coronapandemie, een zodanig zwaarwichtig belang vormen dat de belangen van de werknemers daarvoor naar maatstaven van redelijkheid moeten wijken. De Ondernemingsraad had bovendien ingestemd met deze maatregel.

Dit is anders ten aanzien van de vakantiedagen. Gebaseerd op rechtspraak van het Europese Hof van Justitie blijkt dat vakantie als een belangrijke arbeidsvoorwaarde moet worden beschouwd en dat werknemers recht hebben op recuperatie, om hun werk optimaal te kunnen blijven vervullen. Het belang van werknemers om deze dagen op te nemen op het moment dat zij daar behoefte aan hebben en niet op aanwijzen van werkgever, moet zwaarder wegen dan het financiële belang van de werkgever. Bij de afweging van de rechter speelde mee dat door werknemers is verklaard dat zij ook tijdens de lockdown gewoon hebben doorgewerkt en sommige werknemers het extra druk hadden, door het beëindigen van (tijdelijke) arbeidsovereenkomsten van collega’s.

Aan de zijde van werkgever is dus geen sprake van een zodanig zwaarwichtig belang dat dit een wijziging van de arbeidsovereenkomst, wat betreft de vakantiedagen, rechtvaardigt.

Gevolgen praktijk

Onder omstandigheden, afhankelijk van het geval, is het uitstellen van een loonsverhoging vanwege de coronapandemie mogelijk. Dit kan werkgevers die in zwaar weer zitten enige lucht geven. Aan de andere kant is (opnieuw) het belang van het opnemen van vakantiedagen benadrukt.

Meer informatie en contact
Mocht je meer willen weten over deze zaak, of meer concreet over de mogelijkheden tot het uitstellen van een loonsverhoging, neem dan contact op met Ton Verstraten of een van zijn collega’s van de sectie arbeidsrecht.

Lees ook

Geen loonsanctie, maar wel een billijke vergoeding?
Madelein van der Velden, 30-11-2022
Arbeidsrecht
Ontslag op staande voet. Waarmee moet je rekening houden?
Sabine van Loon, 06-10-2022
Arbeidsrecht
Overtreding van het concurrentie- en relatiebeding: € 500.000,- boete!
Madelein van der Velden, 01-09-2022
Arbeidsrecht
Arbeidsovereenkomst beëindigen, maar beperkt dossier.
Sabine van Loon, 18-08-2022
Arbeidsrecht
Grensoverschrijdend gedrag op de werkvloer: een grijs gebied?
Madelein van der Velden, 07-07-2022
Arbeidsrecht, Geen onderdeel van een categorie