Ondernemende advocaten voor de ondernemer

Compensatie transitievergoeding bij langdurige arbeidsongeschiktheid

Op 10 juli 2018 heeft de Eerste kamer het wetsvoorstel ‘compensatie transitievergoeding langdurige arbeidsongeschiktheid’ aangenomen. Op grond van dit wetsvoorstel ontvangt een werkgever die een transitievergoeding betaalt aan een langdurig arbeidsongeschikte werknemer na afloop van de loondoorbetalingsverplichting daarvoor een compensatie.

Nu komt het regelmatig voor dat een arbeidsovereenkomst na afloop van de loondoorbetalingsverplichting niet wordt beëindigd, omdat werkgevers het betalen van de transitievergoeding op dat moment als onrechtvaardig en belemmerend zien. Dit heeft tot gevolg dat een zogenaamd “slapend dienstverband” blijft bestaan. Het doel van de nieuwe wet is het aantal slapende dienstverbanden terug te dringen.

Hoewel de wet pas per 1 april 2020 in werking zal treden, is het nu al belangrijk om er rekening mee te gaan houden. De compensatie zal namelijk ook gelden voor betaalde transitievergoedingen na langdurige arbeidsongeschiktheid tussen 1 juli 2015 (invoering transitievergoeding) en 1 april 2020. Goed nieuws dus als u als werkgever in de achterliggende periode al een arbeidsovereenkomst met een langdurig zieke werknemer hebt beëindigd na afloop van de loondoorbetalingsverplichting en u aan hem/haar een transitievergoeding hebt betaald. U moet daarvoor wel relevante stukken over de ziekteperiode en de beëindiging bewaren, omdat het compensatieverzoek pas na 1 april 2020 kan worden ingediend.

In ons artikel wordt het wetsvoorstel nader besproken en sommen we op welke documenten u moet bewaren om na 1 april 2020 een beroep te doen op de compensatie. We leggen uit welke compensatie te verwachten is en welke gevolgen het wetsvoorstel verder heeft.

 

Meer weten?
Heeft u vragen over bijvoorbeeld ontslag of de transitievergoeding, neem dan contact op met Janneke Jacobs of een van de andere arbeidsrechtadvocaten van ons kantoor.

Lees ook

Antwoord op 5 hamvragen over het recht van inzage in het personeelsdossier
Maaike van Santvoort, 30-10-2018
Arbeidsrecht, Ondernemingsrecht
Sabine van Loon arbeidsrechtadvocaat MannaertsAppels Breda
Welke rol speelt de ondernemingsraad bij uitvoering van de AVG?
Sabine van Loon, 22-08-2018
Arbeidsrecht, Ondernemingsrecht
Madelein van der Velden advocaat arbeidsrecht MannaertsAppels Breda
Hoogste billijke vergoeding tot nu toe: € 628.000!!
Madelein van der Velden, 17-05-2018
Arbeidsrecht
Nieuwe werknemer: kopietje paspoort? Werkgevers opgelet!
Sharon de Rijder, 30-04-2018
Arbeidsrecht, Ondernemingsrecht