Ondernemende advocaten voor de ondernemer

Het buitenland lonkt voor de Nederlandse ondernemer

Menig MKB-ondernemer streeft naar verhoging van omzet. Daar waar in Nederland niet veel (extra) omzet te genereren is, heeft de ondernemer vaak de mogelijkheid die (extra) omzet uit het buitenland te halen. Nogal wat ondernemers zien echter op tegen de drempel om een internationale stap te zetten. Natuurlijk vergt een dergelijke stap extra energie, tijd en geld. Maar die stap hoeft niet zo groot te zijn. Het is namelijk ook mogelijk om in kleine stappen, geleidelijk aan, het doel te bereiken.

Relatief kleine stappen kunnen worden gezet door het marktaandeel in het buitenland contractueel te vergroten. Dit kan ‘eenvoudigweg’ door vanuit Nederland rechtstreeks aan een buitenlandse partij te verkopen. Ook is het mogelijk in het buitenland een agent, distributeur of franchisenemer aan te stellen.

Vennootschap in het buitenland

Een iets grotere stap is het openen van een filiaal of het oprichten van een vennootschap in het buitenland. Denkbaar is verder dat samenwerking wordt gezocht met een partij die al in het buitenland gevestigd is en daar al een marktaandeel heeft. Een dergelijke samenwerking kan ook op verschillende manieren, bijvoorbeeld door het gezamenlijk opzetten van een joint venture. Oftewel, ook al kan er een drempel zijn, deze is vaak minder groot dan men denkt, zeker als men zo’n stap goed voorbereidt.

Natuurlijk kan het acteren in het buitenland ‘tegenzitten’. Maar dat kan in Nederland ook! Mocht een buitenlandse klant niet betalen dan zijn er ook in het buitenland incassomogelijkheden. Mochten de resultaten in het buitenland tegenvallen, dan kan ook in het buitenland worden gereorganiseerd of geherstructureerd. In sommige rechtstelsels is dit laatste zelfs (relatief) ‘eenvoudiger’ dan in Nederland.

Practice Group Days

Tijdens de Practice Group Days van Eurojuris (een internationaal samenwerkingsverband van advocatenkantoren waar ook MannaertsAppels deel van uitmaakt) te Marseille (12 t/m 15 mei 2016) is over diverse juridische onderwerpen gesproken en vonden workshops plaats. Sjoerd Tilman heeft een presentatie gegeven over herstructurering van ondernemingen naar Nederlands recht met als doel om over dit onderwerp met vakgenoten uit de diverse rechtstelsels te discussiëren vanuit een praktisch perspectief. Dit was zeer zinvol.

Juist omdat de diverse rechtstelsels op verschillende vlakken verschillen tonen, is het wel heel prettig om over en weer ervaringen uit te wisselen en samen te werken met advocaten uit die verschillende rechtstelsels. De verschillen blijken (telkens) overbrugbaar en zijn voor een ondernemer geen reden om niet in het buitenland activiteiten aan te gaan of uit te breiden.

Met Eurojuris advocaten uit diverse landen is het vanuit juridisch opzicht een genot om de grens over te gaan.

Meer weten?
Voor eventuele vragen kunt u contact opnemen met Sjoerd Tilman, verbonden aan de sectie Internationale Praktijk.

Lees ook