Ondernemende advocaten voor de ondernemer

Bescherming van werknemers bij pre-pack?!

Nog altijd zijn er veel vragen over de consequenties van een pre-pack procedure. Enkele vragen omtrent de positie van werknemers in deze procedure zijn voorgelegd aan het Hof van Justitie. Het Hof van Justitie heeft tot op heden nog geen antwoord gegeven op deze vragen. Inmiddels heeft de advocaat-generaal wel zijn advies gegeven.

Wat is een pre-pack ook alweer?

Bij een pre-pack wijst de rechtbank vóór het faillissement een ‘stille’ bewindvoerder aan, de beoogd curator. Dit gebeurt in het geheim zodat de bewindvoerder in alle rust de mogelijkheden van een doorstart kan onderzoeken, of kan controleren of de doorstart die door het bestuur al is voorbereid deugdelijk is en niet op bezwaren zal stuiten. Doordat de doorstart al vóór het faillissement in stilte onder toeziend oog van de ‘stille’ bewindvoerder is voorbereid, kan deze direct na het uitspreken van het faillissement door de curator worden voltooid. Op deze manier wordt getracht de onrust die een faillissement normaliter veroorzaakt – met veelal weglopende klanten en werknemers tot gevolg – tot een minimum te beperken, en de verkoopwaarde van de onderneming zo optimaal mogelijk te laten blijven. Dit zou ten goede komen aan de werkgelegenheid, de boedel en daarmee de crediteuren. De Wet Continuïteit Ondernemingen I, die momenteel door de Eerste Kamer wordt behandeld, zou de pre-pack wettelijk verankeren. De afgelopen tijd hebben er bij enkele rechtbank pilots gelopen, waarin een stille bewindvoerder voor datum faillissement werd aangesteld.

Hof van Justitie

Naar aanleiding van het faillissement van Estro (waar de pre-pack constructie is toegepast), waarbij  de FNV en enkele werknemers een procedure hadden aangespannen tegen de doorstartende onderneming omdat ze geen nieuwe arbeidsovereenkomst werd aangeboden, heeft de Nederlandse kantonrechter vorig jaar besloten aan het Hof van Justitie van de Europese Unie enkele vragen voor te leggen ten aanzien van de positie van de werknemers in een pre-pack. Het Hof van Justitie heeft nog geen antwoord gegeven op de gestelde vragen. Wel heeft vorige week de advocaat-generaal advies uitgebracht over de vraag of pre-pack ‘overgang van onderneming’ oplevert, wat een bescherming van de werknemers tot gevolg zou hebben.

Advies advocaat-generaal

De advocaat-generaal geeft aan dat de pre-pack, die gericht is op het redden van een onderneming of in ieder geval het redden van de nog levensvatbare onderdelen daarvan, geen uitzondering oplevert voor de toepassing van de Europese Richtlijn Overgang van Onderneming. In de richtlijn is wel bepaald dat een faillissement een dergelijke uitzondering betreft.

De aan deze richtlijn gebonden bescherming van de werknemers is volgens de advocaat-generaal dan ook gewoon van toepassing bij een pre-pack. De rechten en verplichtingen van de werknemers gaan in dat geval van rechtswege over op de verkrijger (doorstartende onderneming).

Indien het Hof van Justitie het advies van de advocaat-generaal overneemt, kan dit betekenen dat de pre-pack een stuk minder interessant wordt als reorganisatiemiddel. Voor de exacte consequenties zullen we de antwoorden van het Hof van Justitie af moeten wachten.

Wordt vervolgd…

Meer informatie
Als u meer wilt weten over de pre-pack procedure, dan kunt u contact opnemen met Maaike van Santvoort.

Read also

Wetsvoorstel Franchise: de franchiseovereenkomst in de wet
Astrid Jansen, 10-04-2020
Ondernemingsrecht
De tijdelijke Noodmaatregel Overbrugging voor behoud van Werkgelegenheid (NOW): details en uitvoering
Madelein van der Velden, 31-03-2020
Arbeidsrecht, Ondernemingsrecht
Impact van het coronavirus op de werkvloer
Annemieke Siebrand, 12-03-2020
Arbeidsrecht, Geen onderdeel van een categorie, IE/ICT/Privacy, Ondernemingsrecht