Ondernemende advocaten voor de ondernemer

Appartementseigenaars die niet altijd naar de VvE-vergadering gaan: opgelet!

De VvE neemt besluiten tijdens de VvE-vergadering. Die besluiten kunnen belangrijke, vaak financiële, gevolgen hebben voor ieder van de eigenaren. Als je het niet eens bent met een besluit, kun je het aanvechten door de vernietiging van het besluit bij de rechter te verzoeken. Dat moet binnen een maand nadat je van het besluit kennis hebt genomen of hebt kunnen nemen.

Kennis nemen van besluiten

Over de termijn van een maand die gaat lopen op het moment dat je kennis kon nemen van het besluit – deed het gerechtshof Arnhem-Leeuwarden op 27 maart 2018 een stevige uitspraak. De les die uit deze uitspraak te leren valt? Als je niet naar de VvE-vergadering kan of wil gaan, informeer dan wel actief naar de genomen besluiten. Wacht je de notulen af, dan kan je wel eens te laat zijn met het aanvechten van besluiten.

Tip: in een praktische handleiding, die je hier kosteloos kunt downloaden, zet ik uiteen hoe besluiten in de VvE tot stand komen en hoe ze kunnen worden aangevochten.

Verzoek tot vernietiging

De VvE-vergadering vond in deze zaak plaats op 23 november 2015. De verzoeker die de besluiten wil aanvechten, was niet aanwezig bij de vergadering. De notulen van de vergadering zijn toegezonden op 10 december 2015. Het verzoek tot vernietiging van besluiten werd gedaan op 9 januari 2016. Binnen een maand na ontvangst van de notulen dus, maar langer dan een maand na de vergadering.

Het gerechtshof oordeelt dat “van een eigenaar/lid van een VvE in het algemeen mag worden verwacht dat hij/zij, indien hij/zij niet aanwezig kan of wil zijn ter vergadering, ook niet bij vertegenwoordiging, zich ten spoedigste van genomen besluiten vergewist”. Het hof oordeelt dat er verschillende personen waren waar de verzoeker de inhoud van de besluiten had kunnen achterhalen als daar achteraan gegaan was.

Afwachten notulen

Met het enkele afwachten van de notulen heeft ze niet aan haar, hiervoor omschreven, verplichting voldaan. Ze had al op de dag na de vergadering kennis kunnen nemen van de besluiten en is dus buiten de termijn van een maand opgekomen tegen de besluiten. Ze is dus te laat. De besluiten staan vast.

Met andere woorden: ben je niet aanwezig bij de VvE-vergadering? Dan moet je zelf actie ondernemen om de inhoud van besluiten te achterhalen.

Meer weten?
Heb je vragen over de rechtsgeldigheid van besluiten die in jouw VvE genomen zijn? Of wil je een besluit aanvechten? Neem dan contact op Tristan Schonis, gespecialiseerd in VvE-recht.

 

Lees ook

Mark van Kempen advocaat aansprakelijkheidsrecht Tilburg MannaertsAppels
Woord van het jaar 2019: ‘sjoemelisolatie’….?
Mark van Kempen, 11-01-2019
Aansprakelijkheid, Geen onderdeel van een categorie, Ondernemingsrecht, Vastgoed