Ondernemende advocaten voor de ondernemer

Tristan Schonis

Sectie: Vastgoed
Specialisatie: Huurrecht, koop en verkoop van onroerend goed

Tristan staat als advocaat dagelijks verhuurders, huurders, makelaars, aannemers, ontwikkelaars en beleggers bij.

In het bijzonder adviseert Tristan over het sluiten van overeenkomsten en het oplossen van geschillen. Hij specialiseert zich in het huurrecht, koop en verkoop van onroerend goed, Verenigingen van Eigenaren en bouwrecht. Van 2010 tot 2017 heeft hij specialistische kennis opgedaan bij een internationaal advocatenkantoor in Utrecht en Amsterdam. Sinds oktober 2017 bouwt Tristan aan zijn praktijk in Breda en Tilburg bij MannaertsAppels en specialiseert zich hier verder.

In geschillenbeslechting is Tristan strak gericht op resultaat: primair door het sluiten van een deal en het bewaken van de verhoudingen tussen de partijen. Als dat niet haalbaar is, schroomt hij de gerechtelijke weg niet en heeft hij gedegen kennis van het procesrecht en in het bijzonder de mogelijkheden die het beslag- en executierecht bieden. Adviezen van Tristan zijn praktisch, zo mogelijk kort en steeds gericht op de concrete wensen en vragen van zijn opdrachtgever.

Tristan is tevens auteur voor het Tijdschrift voor de Procespraktijk (TvPP), waarin hij recente rechtspraak op het gebied van huurrecht analyseert en becommentarieert.

Rechtsgebiedenregister:

Tristan Schonis heeft in het rechtsgebiedenregister van de Nederlandse orde van advocaten het volgende hoofdrechtsgebied geregistreerd: Vastgoedrecht.  Op grond van deze registratie is hij verplicht elk kalenderjaar volgens de normen van de Nederlandse orde van advocaten tien opleidingspunten te behalen op dit geregistreerd hoofdrechtsgebied.


Mijn CV

Opleiding: Universiteit Leiden en Vrije Universiteit Amsterdam, Civiel recht
Advocaat sinds: 2010
Werkt bij MannaertsAppels sinds: 01/10/2017
Volgde de cursussen: op het gebied van onroerend goed recht en procesrecht

Mijn blogs

Verhuurder vrije sector woning toch gebonden aan wettelijke servicekostenregeling

Stelt u weleens huurovereenkomsten voor woonruimte op? Dan weet u dat de verhuurder van woonruimte naast de huurprijs ook servicekosten in rekening kan brengen. Het gaat dan om een vergoeding voor zaken en diensten die de verhuurder levert zoals: nutsvoorzieningen, het ter beschikking stellen van meubilair, een huisvuilophaalsysteem, het uitvoeren van kleine herstellingen en een...
Tristan Schonis 1 | 6 | 2020
Vastgoed,

Drie nieuwe regelingen voor beleggers in vrije sector woningen

Belegt u in woningen in de vrije sector? Dan zijn de volgende drie door Minister Ollongren aangekondigde wijzigingen voor u van groot belang. Ten eerste wordt ook in de vrije sector de jaarlijkse huurverhoging gemaximeerd. De verhoging mag niet meer bedragen van de inflatie + 2,5%. Een maximering gold al in de gereguleerde markt, maar...
Tristan Schonis 19 | 5 | 2020
Vastgoed,

Appartementseigenaars die niet altijd naar de VvE-vergadering gaan: opgelet!

De leden van de VvE nemen besluiten tijdens de VvE-vergadering. Die besluiten kunnen belangrijke, vaak financiële, gevolgen hebben voor ieder van de eigenaren. Als je het niet eens bent met een besluit, kun je het aanvechten door de vernietiging van het besluit bij de rechter te verzoeken. Dat moet binnen een maand nadat je van...
Tristan Schonis 14 | 5 | 2020
Vastgoed,

Corona: 5 vragen over de huur van bedrijfsruimte

In verband met de verspreiding van het Corona-virus, geldt voor heel Nederland tot 7 april 2020 dat onder meer sportscholen, kinderdagverblijven en de horeca gedwongen gesloten zijn. Andere ondernemers zien hun omzet dalen. Wie draagt de gevolgen daarvan en wat kunnen huurder en verhuurder doen om die gevolgen te beperken? Wij behandelen vijf veel voorkomende...
Tristan Schonis 17 | 3 | 2020
Vastgoed,

Wat mag de buurman eigenlijk op zolder?

Dat was de vraag in een zaak die beoordeeld werd door het gerechtshof Amsterdam. De zolderberging bij een appartement kan soms best geschikt zijn om te gebruiken als slaapkamer, gameroom voor de kinderen, logeerkamer of werkkamer. Maar mag dat ook? In deze zaak niet oordeelde de rechter. Spullen opbergen en een wasmachine plaatsen mag wel....
Tristan Schonis 4 | 9 | 2019
Vastgoed,

Kostenbesparing voor verhuurder van appartementen

Verhuurt u een appartement? Brengt de beheerder van het complex u (administratie)kosten in rekening als er een nieuwe huurder in uw appartement komt? Dat mag niet. Die kosten moeten door alle eigenaren gezamenlijk worden gedragen, aldus het gerechtshof Amsterdam in een onlangs gepubliceerde uitspraak. Wat was er aan de hand? De zaak gaat over een...
Tristan Schonis 20 | 8 | 2019
Vastgoed,

Verhuurder woonruimte mag te hoge prijzen rekenen

De verhuurder van woonruimte kan naast de huurprijs ook servicekosten in rekening brengen. Die servicekosten zijn bij niet-geliberaliseerde huur gemaximeerd in de wet. Ook bij geliberaliseerde huur, moeten volgens een uitspraak uit 2017 van het gerechtshof Amsterdam, de servicekosten in verhouding staan met de daadwerkelijke kosten van de overeengekomen services. Onlangs, op 30 oktober 2018,...
Tristan Schonis 15 | 11 | 2018
Vastgoed,

Appartementseigenaars die niet altijd naar de VvE-vergadering gaan: opgelet!

De VvE neemt besluiten tijdens de VvE-vergadering. Die besluiten kunnen belangrijke, vaak financiële, gevolgen hebben voor ieder van de eigenaren. Als je het niet eens bent met een besluit, kun je het aanvechten door de vernietiging van het besluit bij de rechter te verzoeken. Dat moet binnen een maand nadat je van het besluit kennis...
Tristan Schonis 14 | 9 | 2018
Vastgoed,

VvE-besluiten: is de helft plus 1 een meerderheid?

Iedereen die in een appartement woont weet het: in de vergadering van de Vereniging van Eigenaars stem je over belangrijke en soms ook minder belangrijke voorstellen. Vast staat dat de meeste besluiten uiteindelijk de portemonnee van de eigenaren raken. Zo ook in het geval dat de rechtbank Gelderland op 15 maart 2018 beoordeelde. Daar was...
Tristan Schonis 10 | 8 | 2018
Vastgoed,

Ontmoet ons 29 maart a.s. op het vastgoed event 'Op weg naar een duurzame toekomst'.

Heeft u als woningcorporatie behoefte aan advies of het vergroten van uw kennis bij het uitvoeren van duurzaamheidsprojecten? Dan is het onderstaande vastgoed event de ideale gelegenheid om u op de hoogte te stellen van alle ins en outs rondom verduurzaming van uw vastgoed! Dennis Janssen zal die dag een interactieve sessie verzorgen met als...
Tristan Schonis 13 | 3 | 2018
Vastgoed,

Het ontruimingsvonnis bij huur: use it or lose it?

Een wanbetalende huurder kan veel geld kosten. Via de rechter kunt u een “ontruimingsvonnis” halen dat eindigt met “veroordeelt huurder tot ontruiming van het gehuurde op een termijn van X weken”. Als de huurder dan niet ontruimt, doet de deurwaarder dat zo nodig samen met de politie. Bijna altijd is een rechterlijk vonnis ook echt...
Tristan Schonis 1 | 3 | 2018
Vastgoed,

Verhuur van woonruimte aan meer dan één persoon? Tips voor de verhuurder.

Woonruimte wordt vaak bewoond door meer dan één persoon. Het gaat dan om samenwonen met een partner, kinderen, vrienden, vriendinnen of met medestudenten of collega’s. Hoe zit dat met de verschillende vormen van samenwonen en huur? We onderscheiden er drie: – Samenhuur – Onderhuur – Medehuur Voor de verhuurder is steeds van belang of de...
Tristan Schonis 20 | 2 | 2018
Vastgoed,

Wet en praktijk: tips voor huurder en verhuurder over het opzeggen van een huurovereenkomst kantoorruimte

Waar moeten de huurder en de verhuurder van kantoorruimte op letten als het gaat om de opzegging van een huurovereenkomst? Als verhuurder wil je tijdig weten wat de huurder doet. Blijft hij na ommekomst van de overeengekomen contractduur zitten of moet je op zoek naar een andere huurder? Heb je al een nieuwe huurder, dan...
Tristan Schonis 18 | 1 | 2018
Vastgoed,

Tijdelijk verhuren van woonruimte: 3 valkuilen en tips

Een woning tijdelijk verhuren biedt uitkomst als u als eigenaar van een woonruimte niet direct wilt vastzitten aan een huurder of in een ‘proefperiode’ wilt bekijken hoe een nieuwe huurder zich gedraagt. Ook wanneer u van plan bent uw woning te verkopen, kunt u deze tijdelijk verhuren zolang zich geen koper meldt. Er schuilen echter...
Tristan Schonis 13 | 10 | 2017
Vastgoed,