Ondernemende advocaten voor de ondernemer

Ton Verstraten

Sectie: Arbeidsrecht
Specialisatie: Reorganisaties, ontslagrecht, statutair bestuurders

Binnen de sectie arbeidsrecht is Ton gespecialiseerd in het begeleiden van reorganisaties, het ontslagrecht, de positie van de statutair bestuurder en de Wet Normering Topinkomens.

In zijn loopbaan heeft Ton succesvol meerdere grote reorganisaties begeleid en zware ontslagzaken behandeld. Daarnaast beschikt hij over een ruime (proces)ervaring, onder meer in concurrentiebedingzaken. Momenteel specialiseert Ton zich in het gezondheidsrecht en heeft daartoe de Grotius specialisatieopleiding in 2017 succesvol afgerond.

Ton hanteert een pragmatische aanpak. Het vinden van een oplossing heeft de voorkeur boven het aanspannen van een procedure, iets wat hij overigens niet schuwt. Zijn onderhandelingsvaardigheden zet hij in om goede regelingen te treffen voor zijn cliënten.

Naast zijn werk is Ton lid van de arbitragecommissie van de KNVB. Hier doet hij uitspraken over geschillen die spelen bij leden en aangesloten partijen van de KNVB, veelal omtrent ontslag van spelers en trainers en financiële kwesties bij transferzaken.

Sinds 1 maart 2017 geeft Ton invulling aan de functie Ombudsman Personeel bij Fontys.

Rechtsgebiedenregister:

Ton Verstraten heeft in het rechtsgebiedenregister van de Nederlandse orde van advocaten het volgende hoofdrechtsgebied geregistreerd: Arbeidsrecht.  Op grond van deze registratie is hij verplicht elk kalenderjaar volgens de normen van de Nederlandse orde van advocaten tien opleidingspunten te behalen op dit geregistreerde hoofdrechtsgebied.


Mijn CV

Opleiding: Katholieke Universiteit Nijmegen, Nederlands recht
Advocaat sinds: 1986
Werkt bij MannaertsAppels sinds: 01/08/1986
Volgde de cursussen: Grotius specialisatieopleiding Insolventierecht, Grotius specialisatieopleiding Arbeidsrecht, Grotius specialisatieopleiding Gezondheidsrecht
Lid van: Vereniging Arbeidsrecht Advocaten Nederland, Vereniging Arbeidsrecht Advocaten Breda/’s-Hertogenbosch, Vereniging voor Gezondheidsrecht en BZW Midden-Brabant

Mijn blogs

Zaak van de maand juli

In deze Zaak van de Maand bespreekt Ton Verstraten de kwestie van een statutair bestuurder binnen een zorginstelling. Deze werkgever valt onder de Wet Normering Topinkomens (WNT) en dat brengt bijzondere regels met zich ten aanzien van de toelaatbare salarissen, maar óók beëindigingsvergoedingen. Hoe pakt dat uit in de praktijk en hoe wordt over zo’n...
Ton Verstraten 4 | 8 | 2021
Arbeidsrecht,

Ontslagvergoedingen WNT/WWZ bij topfunctionarissen

Per 1 januari 2013 is de Wet normering bezoldiging topfunctionarissen publieke en semipublieke sector (WNT) ingegaan. De wet kent een overgangsrecht op basis waarvan een topfunctionaris die (ruim) voorafgaand aan de invoering van de wet al een vertrekregeling was overeengekomen die van toepassing zou zijn bij de beëindiging van zijn dienstverband met de werkgever, en...
Ton Verstraten 7 | 10 | 2016
Arbeidsrecht,