Ondernemende advocaten voor de ondernemer

Stijn Kerkhof

Sectie: Aansprakelijkheid, Schade & Verzekering
Specialisatie: Letselschade en verzekeringsgeschillen

Stijn staat benadeelde particulieren en ondernemers bij in het aansprakelijkheids- en schaderegelingstraject. Wanneer het gaat om letselschade behandelt hij onder andere zaken omtrent verkeers- en bedrijfsongevallen en medische fouten. Daarnaast treedt Stijn op voor particulieren of ondernemers bij polisgeschillen met verzekeraars.

Kenmerkend aan zijn aanpak is dat Stijn zich vastbijt in een zaak totdat hij een goede uitkomst heeft bereikt. Daarbij adviseert hij realistisch en procedeert hij scherp. Hij creëert rust en duidelijkheid. Hij hecht veel waarde aan de vertrouwensband die hij met zijn cliënten opbouwt.

Stijn rondde met succes de postacademische Grotiusopleiding Personenschade af, waardoor hij een specialist is op zijn vakgebied. Hij is tevens gastdocent aan de Juridische Hogeschool Avans & Fontys te Tilburg. Daarnaast is Stijn aangesloten bij de Vereniging van Letselschade Advocaten (LSA).

Rechtsgebiedenregister:

Stijn Kerkhof heeft in het rechtsgebiedenregister van de Nederlandse orde van advocaten het volgende hoofdrechtsgebied geregistreerd: Letselschade.  Op grond van deze registratie is hij verplicht elk kalenderjaar volgens de normen van de Nederlandse orde van advocaten tien opleidingspunten te behalen op dit geregistreerd hoofdrechtsgebied.


Mijn CV

Opleiding: Tilburg University, Rechtsgeleerdheid
Advocaat sinds: 2015
Werkt bij MannaertsAppels sinds: 01/01/2015
Volgde de cursussen: Grotius specialisatieopleiding Personenschade
Lid van: Vereniging Jonge Professionals Personenschade (VJPP)

Mijn blogs

Maaltijdbezorger? Dit moet je weten over de aansprakelijkheid bij verkeersongevallen.

In de grotere steden hebben de maaltijdbezorgers (waaronder de bedrijven Thuisbezorgd, Deliveroo en Uber Eats) het afgelopen jaar terrein gewonnen. De zelfstandigheid en de flexibele werkuren maken het werk voor met name jongeren en studenten een aantrekkelijke keuze. Ook steeds meer restaurants maken van deze externe maaltijdsbezorgers gebruik. Maar hoe zit het eigenlijk met de...
Stijn Kerkhof 20 | 1 | 2020
Aansprakelijkheid, Arbeidsrecht,

Shared space bij station Tilburg: plein- of pijngedachte?

Nu de herinrichting van de Spoorlaan zijn einde nadert wordt de verwarrende situatie van dit nieuwe ‘plein’ steeds beter zichtbaar. Door de herinrichting heeft het gebied rondom het station een nieuwe uitstraling gekregen. Dit sluit aan bij de stijl van de binnenstad. Volgens de gemeente ontstaat met de huidige inrichting een ‘pleingedachte’, waarbij alle weggebruikers...
Stijn Kerkhof 29 | 11 | 2019
Aansprakelijkheid, Arbeidsrecht,

Chroom 6 Tilburg: collectief procederen nu weinig zinvol, individuele procedure(s) mogelijk wel

Een groep slachtoffers in de Tilburgse Chroom-6 kwestie heeft aangegeven de gemeentelijke ‘Regeling tegemoetkoming chroom-6’ (hierna: Regeling) aan te gaan vechten bij de rechter. Deze reactie volgde direct nadat de gemeenteraad in de nacht van 19 februari 2019 akkoord ging met de voorgestelde Regeling. Stijn Kerkhof beantwoordt onder meer de vraag of deze groep succes...
Stijn Kerkhof 21 | 2 | 2019
Aansprakelijkheid, Arbeidsrecht,

Schadevergoeding Chroom-6 in Tilburg: de verdere afwikkeling

‘Door het stof’, zo luidt de titel van het glasheldere eindrapport (van 31 januari 2019) van de onafhankelijke Onderzoekscommissie Tilburg Chroom-6. De kritiek van de commissie op de verantwoordelijke partijen – NS-NedTrain, het Spoorwegmuseum en de gemeente Tilburg – is fors. Hierna wordt besproken hoe de verdere schadeafwikkeling er volgens de commissie uit moet komen...
Stijn Kerkhof 1 | 2 | 2019
Aansprakelijkheid, Arbeidsrecht,

Woord van het jaar 2019: ‘sjoemelisolatie’….?

In 2015 koos het Genootschap Onze Taal ‘sjoemelsoftware’ tot woord van het jaar naar aanleiding van het dieselschandaal bij autofabrikanten, aangevoerd door Volkswagen. Wordt ‘sjoemelisolatie’ het woord van 2019? Het gooit hoge ogen in deze tijd van energietransitie en verduurzaming. De klimaatambities zijn torenhoog. De regels zijn vergaand. We moeten allemaal elektrisch rijden, van het...
Stijn Kerkhof 11 | 1 | 2019
Aansprakelijkheid, Arbeidsrecht,

Is mijn werkgever aansprakelijk voor mijn (beroeps)ziekte?

Het Nederlands Centrum voor Beroepsziekten (NCvB) heeft recentelijk het rapport ‘Beroepsziekten in Cijfers 2018’ gepubliceerd. In het rapport worden naast statistische gegevens wetenschappelijke en maatschappelijke ontwikkelingen rond de verschillende categorieën beroepsziekten beschreven. Jaarlijks wordt door het NCvB een dergelijke inventarisatie gehouden. Veel voorkomende beroepsziekten: vooral psychische druk Het NCvB komt dit jaar tot de volgende...
Stijn Kerkhof 18 | 12 | 2018
Aansprakelijkheid, Arbeidsrecht,

De directie stelt zich niet aansprakelijk, dat doen wij wel! Of toch niet…..?

Erg vervelend als je na bijvoorbeeld een dagje Safaripark Beekse Bergen je auto terugvindt zonder navigatiesysteem. Dat verwacht je niet als je een bedrag van € 9,50 neerlegt om je auto te parkeren. Voor die parkeerkosten verwacht je toch enig toezicht en beveiligingscamera’s, zodat dit soort onaangename verrassingen wordt voorkomen. Eerste gedachte is dan wellicht...
Stijn Kerkhof 6 | 9 | 2018
Aansprakelijkheid, Arbeidsrecht,

Aansprakelijkheid van werkgevers voor burn-out

De vraag dient zich geregeld aan of werkgevers aansprakelijk kunnen worden gehouden voor het ontstaan van een burn-out van een werknemer. Stijn Kerkhof publiceerde een artikel in het Tijdschrift Letselschade in de Rechtspraktijk (TLP 2018/27) dat ingaat op deze vraag. In het artikel beschrijft hij hoe rechters de afgelopen jaren omgingen met het aannemen van...
Stijn Kerkhof 18 | 4 | 2018
Aansprakelijkheid, Arbeidsrecht,

Mark van Kempen advocaat Nefit-claim

ClaimShare trekt samen op met Mark van Kempen  in het dossier Nefit-claim. Hij is naast advocaat Aansprakelijkheids-en verzekeringsrecht tevens werktuigbouwkundig ingenieur, waardoor hij in staat is de technische aspecten in dit dossier te beoordelen en te vertalen naar heldere juridische grondslagen. Verder doceert Mark regelmatig als gastdocent aan de Tilburg University in het aansprakelijkheidsrecht. De...
Stijn Kerkhof 5 | 2 | 2018
Aansprakelijkheid, Arbeidsrecht,

Waar kan ik stormschade melden?

Gisteren – 18 januari 2018 – werd onze provincie geteisterd door de zwaarste storm in bijna 30 jaar, aldus BN De Stem. In gemeente Gilze en Rijen werd windkracht 9 gemeten. Zo’n beetje alles waar de wind goed onder kon slaan leek de lucht in te gaan. Schadeafdelingen van verzekeraars werden meteen overspoeld met schademeldingen....
Stijn Kerkhof 19 | 1 | 2018
Aansprakelijkheid, Arbeidsrecht,

Speelt Nefit met vuur…?

Volgens onderzoek van RTL Nieuws zou de Topline HR ketel van Nefit onmiddellijk gevaar opleveren voor de bezitters daarvan. Door het kromtrekken van de warmtewisselaar door de hitte, zou de ketel acuut brandgevaar opleveren en zouden het uiterst gevaarlijke koolmonoxide en rookgassen vrij kunnen komen. Nefit zou al geruime tijd van dit fenomeen op de...
Stijn Kerkhof 10 | 1 | 2018
Aansprakelijkheid, Arbeidsrecht,

Bezint eer ge ontbindt!

Als uw contractspartner zich niet aan zijn verplichtingen uit het contract houdt, dan kunt u het contract beëindigen. Dat vindt u niet meer dan redelijk. En daar heeft u volkomen gelijk in. Maar u moet dan wel de juiste stappen zetten. Doet u dat niet, dan kunt voor onaangename verrassingen komen te staan. De aanleiding...
Stijn Kerkhof 3 | 1 | 2018
Aansprakelijkheid, Arbeidsrecht,

Vrijwillig is niet vrijblijvend, ook niet voor de club!

Veel organisaties zoals sportverenigingen, ‘draaien’ voor een groot deel op vrijwilligers. Het is lastig om vrijwilligers aan te spreken op hun ‘verplichtingen’. Dat past immers niet bij een vrijwilligersfunctie. Toch is vrijwillig niet vrijblijvend. Een vaak gebruikte slogan van het bestuur. Maar bestuur, pas op! Die slogan werkt naar twee kanten, in elk geval voor...
Stijn Kerkhof 20 | 12 | 2017
Aansprakelijkheid, Arbeidsrecht,

De Tilburgse Chroom-6 kwestie: de stand van zaken

Tilburgers die tussen 2004 en 2011 hebben deelgenomen aan een re-integratieproject van de gemeente en hebben gewerkt bij NedTrain, zijn mogelijk blootgesteld aan de giftige stof chroom-6. Inmiddels zijn alle betrokken partijen ruim anderhalf jaar bezig met deze kwestie. Het Brabants Dagblad maakte in de weekendeditie van de krant op 4 november jl. opnieuw de balans op. Hoe staat het er ondertussen voor?
Stijn Kerkhof 6 | 11 | 2017
Aansprakelijkheid, Arbeidsrecht,

Is topsport een ‘working holiday’? De IND vindt van niet.

De IND gaat een strenger beleid voeren op het afgeven van verblijfsvergunningen onder het Working Holiday Program (WHP). Dit heeft gevolgen voor professionele sportclubs die spelers uit het buitenland naar Nederland halen. Wat is het? Een WHP is een wederkerig cultureel uitwisselingsprogramma. Jongeren van minimaal 18 en maximaal 30 jaar krijgen op het moment van...
Stijn Kerkhof 2 | 11 | 2017
Aansprakelijkheid, Arbeidsrecht,

De verzekering betaalt niet: premie terug?!

U bent timmerman en zzp’er. Jarenlang betaalt u hoge premies voor uw arbeidsongeschiktheidsverzekering (AOV). Op enig moment krijgt u zodanige klachten aan uw handen, dat u uw werk niet meer kunt doen en u doet een beroep op uitkering onder uw AOV. De verzekeraar weigert uitkering. U heeft immers bij het afsluiten van de AOV...
Stijn Kerkhof 15 | 8 | 2017
Aansprakelijkheid, Arbeidsrecht,

Unieke samenwerking Tilburg Trappers en AVV

IJshockeyclub Tilburg Trappers heeft een maatoplossing gevonden voor de problemen die de nieuwe ketenregeling meebrengt. Door de gewijzigde arbeidswetgeving is het lastiger geworden om meerdere contracten voor bepaalde tijd achter elkaar te sluiten. Vooral (semi)professionele sportclubs ondervinden daar de gevolgen van.  Als bestuurder juridische zaken bij Tilburg Trappers, heeft Mark van Kempen de samenwerking gezocht...
Stijn Kerkhof 19 | 7 | 2017
Aansprakelijkheid, Arbeidsrecht,

Assurantietussenpersoon ook aansprakelijk voor wat hij niet weet

‘Garantie tot aan de deur’ geldt allang niet meer voor de zorgplicht van de (assurantie)tussenpersoon. Zijn taak houdt niet op bij ontvangst van de provisie of adviesfee. Naast zijn bemiddelende taak moet een tussenpersoon zijn klant adviseren en begeleiden bij het aangaan van de verzekering. Maar ook daarna dient hij zich actief te bekommeren om...
Stijn Kerkhof 5 | 5 | 2017
Aansprakelijkheid, Arbeidsrecht,

Onveilige trampolines uit de verkoop

Een trampoline in de achtertuin is voor veel gezinnen tegenwoordig gemeengoed. Het is dé plek voor kinderen om plezier te maken, te spelen en hun energie kwijt te kunnen. Tegelijkertijd is het daarmee voor leveranciers en winkeliers een aantrekkelijk product om op te nemen in het assortiment. De keerzijde van de medaille is dat er...
Stijn Kerkhof 21 | 4 | 2017
Aansprakelijkheid, Arbeidsrecht,

Radar-uitzending: Dubbel slachtoffer van letselschade

Slachtoffers die gewond zijn geraakt door een verkeers- of bedrijfsongeval (of een medische fout) moeten belasting betalen over de schadevergoeding die zij van de verzekeraar hebben ontvangen. Niet alleen wordt over die schadevergoeding vermogensbelasting geheven, maar ook kunnen zij het recht op allerlei toeslagen (zoals huur- en zorgtoeslag) verliezen. Daarnaast kunnen letselschadeslachtoffers na ontvangst van...
Stijn Kerkhof 14 | 4 | 2017
Aansprakelijkheid, Arbeidsrecht,

Waar sport en arbeidsrecht elkaar ontmoeten

Dat men ook in de sportwereld te maken heeft met het arbeidsrecht is een gegeven. Waar veel sportclubs nog bouwen op een enorm netwerk van vrijwilligers, kan men er tegenwoordig niet meer aan voorbij te werken met bijvoorbeeld (betaalde) trainers, managers, terreinverzorgers en barpersoneel. Deze mensen vervullen deze werkzaamheden, vooral bij amateurclubs, vaak als bijbaan...
Stijn Kerkhof 6 | 7 | 2016
Aansprakelijkheid, Arbeidsrecht,

Honderden Tilburgers mogelijk blootgesteld aan giftige stof Chroom-6

Tijdens het schuren van oude treinstellen zijn honderden mensen in Tilburg en ook bij andere onderhoudslocaties van de NS mogelijk in aanraking gekomen met de schadelijke stof Chroom-6, zo berichtte het Brabants Dagblad deze week. De stof zat verwerkt in de verf aan de buitenzijde van oude treinstellen. In vaste vorm kan de stof geen...
Stijn Kerkhof 11 | 5 | 2016
Aansprakelijkheid, Arbeidsrecht,

Werken in dieselrook schadelijker dan gedacht: werkgevers, wees gewaarschuwd voor de toekomst!

Mensen die jarenlang hebben gewerkt in dieselrook, zoals havenarbeiders, buschauffeurs en garagepersoneel, hebben meer kans om te overlijden aan longkanker dan tot nu toe werd aangenomen. Dit blijkt volgens de NOS uit een conceptrapport van de Gezondheidsraad: een leven lang werken in een grote hoeveelheid dieselrook leidt tot 7 extra doden op 100 werknemers (om...
Stijn Kerkhof 2 | 12 | 2015
Aansprakelijkheid, Arbeidsrecht,