Ondernemende advocaten voor de ondernemer

Steven van Kerkhof

Sectie: Ondernemingsrecht
Specialisatie: Ondernemingsrecht, Insolventierecht en Privacyrecht

Steven heeft geruime ervaring opgedaan in het adviseren en procederen op het gebied van ondernemingsrecht, insolventierecht en het contractrecht. Hij adviseert nationale en internationale ondernemingen bij het aangaan van contracten zoals distributie- en agentuurovereenkomsten. Tevens adviseert Steven cliënten bij fusies, overnames en aandeelhoudersgeschillen.

De expertise van Steven op het insolventiegebied omvat de begeleiding van ondernemingen in zwaar weer, het herstructureren van schulden , doorstarts, bestuurdersaansprakelijkheid en geschillen met de curator of bewindvoerder.

Op het gebied van privacyrecht adviseert Steven cliënten onder meer over het verwerken van persoonsgegevens, het risico van de cliënt bij de verwerking van persoonsgegevens en de voldoening aan de vereisten van privacywetgeving, zoals de AVG. Steven kan ook worden ingeschakeld als externe Functionaris Gegevensbescherming (DPO).

Steven heeft in 2012 de Grotius opleiding Onderneming en Aansprakelijkheid afgerond en is sindsdien aangesloten bij de Vereniging voor Aansprakelijkheids- en Schadevergoedingsrecht.

In 2019 heeft Steven de Data Protection Officer (DPO) Certification behaald van het European Centre for Privacy and Cybersecurity, een instituut van Maastricht University. Vanwege de specialisatie in het nationale en internationale privacyrecht is Steven aangesloten bij de Vereniging van Privacyrecht.

Steven is actief voor de Nederlandse Toer en Fiets Unie (NTFU) en is Teamcaptain van Cima Coppi Tilburg (netwerkclub voor wielrenners). Daarnaast is Steven als gecommitteerde privacyrecht en vermogensrecht betrokken bij de Juridische Hogeschool Tilburg.

Rechtsgebiedenregister:

Steven van Kerkhof heeft in het rechtsgebiedenregister van de Nederlandse orde van advocaten de volgende hoofd- (en sub) rechtsgebieden geregistreerd: Ondernemingsrecht en Privacyrecht. Op grond van deze registratie is hij verplicht elk kalenderjaar volgens de normen van de Nederlandse orde van advocaten tien opleidingspunten te behalen op ieder geregistreerd hoofdrechtsgebied.


Mijn CV

Opleiding: Tilburg University, Nederlands recht
Advocaat sinds: 2007
Werkt bij MannaertsAppels sinds: 01/06/2018
Volgde de cursussen: Grotius specialisatieopleiding Onderneming en Aansprakelijkheid
Zet zich in voor: Nederlandse Toer en Fietsunie, gecommitteerde Juridische Hogeschool Tilburg

Mijn blogs

Uber beboet door Nederlandse en Britse privacywaakhonden

Van 13 oktober 2016 tot 15 november 2016 was er bij Uber een datalek. Bij het datalek waren 57.383.315 Uber gebruikers betrokken, waarvan 25.606.182 Amerikaanse en 31.777.133 niet-Amerikaanse. Gebleken is dat ongeveer 174.000 Nederlandse Uber- gebruikers door het datalek zijn getroffen. Bij het datalek zijn maar liefst 31 soorten persoonsgegevens betrokken geweest. De Nederlandse en Britse privacywaakhonden hebben...
Steven van Kerkhof 20 | 12 | 2018
Ondernemingsrecht,