Ondernemende advocaten voor de ondernemer

Sharon de Rijder

Sectie: Ondernemingsrecht
Specialisatie: Sectiebreed

Sharon houdt zich bezig met het ondernemingsrecht in brede zin. Daarnaast is Sharon betrokken bij de afwikkeling van faillissementen.

Sharon gaat pragmatisch te werk en ziet mogelijkheden in moeilijkheden. Ze heeft een scherp oog voor detail en vertaalt ingewikkelde vraagstukken naar een begrijpelijk advies. Haar werkwijze kenmerkt zich door een doortastende en persoonlijke aanpak waarbij zij er alles aan doet om de beste resultaten te bereiken.

Na het afronden van haar studie heeft Sharon onder andere ervaring opgedaan bij een groot advocatenkantoor in Jakarta te Indonesië. Hier was zij actief op het gebied van internationaal ondernemingsrecht. Daarnaast heeft zij zich ingezet als vrijwillig juridisch begeleider bij Vluchtelingenwerk Nederland.

Mijn CV

Opleiding: Tilburg University, Rechtsgeleerdheid accent Privaatrecht
Werkt bij MannaertsAppels sinds: 01/02/2018

Mijn blogs

Je summerbody uitgesteld door het coronavirus. Mag je als lid van de sportschool betaling van jouw abonnement dan ook uitstellen? Oftewel, mag je betaling opschorten?

Zondag 15 maart jl. besliste het Kabinet dat alle sportscholen in Nederland in ieder geval tot 6 april aanstaande hun deuren moeten sluiten om verdere verspreiding van het coronavirus tegen te gaan. Wat betekent dit voor jou als lid? Mag je stoppen met het betalen van jouw abonnement totdat je weer kunt gaan sporten bij...
Sharon de Rijder 16 | 3 | 2020
Ondernemingsrecht,

Is uw vlucht gewijzigd, vertraagd, geannuleerd of overboekt? Claim uw vergoeding!

Het hele jaar heeft u hard gewerkt en uw vakantiedagen opgespaard om dan eindelijk te genieten van uw welverdiende vakantie. Op de valreep ontvangt u een e-mailbericht van de vliegtuigmaatschappij: uw vlucht is gewijzigd. Slecht nieuws, want u komt hierdoor uren later op de plaats van bestemming aan. Het goede nieuws is dat u mogelijk...
Sharon de Rijder 18 | 10 | 2019
Ondernemingsrecht,

De en/of-rekening met een failliete derde: een gepeperde rekening

Stel: u heeft een en/of-rekening met iemand die failliet gaat. Het gehele vermogen van de failliet valt onder het algemene faillissementsbeslag. Geldt dit ook voor het positieve saldo op een en/of-rekening die u heeft met de failliet? Sharon de Rijder legt het u graag uit. Casus: en/of rekening failliet met ouder Mevrouw A heeft een...
Sharon de Rijder 10 | 7 | 2018
Ondernemingsrecht,

Een Nederlandse Stichting Administratiekantoor of Belgische private stichting?

Soms is het aantrekkelijk om in de onderneming het recht op zeggenschap te scheiden van het recht op (een aandeel in) de winst. Denk bijvoorbeeld aan een familiebedrijf. Een vader wil zijn kinderen wel een deel van de winst laten toekomen, maar (nog) niet mee laten beslissen over het beleid. De meeste Nederlandse en steeds...
Sharon de Rijder 8 | 5 | 2018
Ondernemingsrecht,

Het Weens Koopverdrag: uitsluiten of niet?

Het Weens Koopverdrag[1] (hierna: “het Verdrag”) is een internationaal verdrag dat in het leven is geroepen om de internationale handel te bevorderen. Vaak wordt het Weens Koopverdrag expliciet uitgesloten in overeenkomsten en algemene voorwaarden. Is dit echter wel noodzakelijk? En in welke gevallen is het wel nuttig het Weens Koopverdrag toe te passen? In deze...
Sharon de Rijder 7 | 5 | 2018
Ondernemingsrecht,

Nieuwe werknemer: kopietje paspoort? Werkgevers opgelet!

In een eerdere blog gingen we in op de aandachtspunten bij het screenen van uw sollicitanten. Nu heeft u als werkgever de juiste persoon gevonden voor uw bedrijf en gaat u hem of haar een dienstverband aanbieden. Bij aanvang van een nieuw dienstverband vraagt u de werknemer om een kopie van het identiteitsbewijs. Echter, als...
Sharon de Rijder 30 | 4 | 2018
Ondernemingsrecht,

Wetsvoorstel tot afschaffing van het verpandingsverbod: wat betekent dit voor u?

Wetsvoorstel tot afschaffing van het verpandingsverbod: wat betekent dit voor u? De Minister voor Rechtsbescherming, Sander Dekker, wil een einde maken aan het verpandingsverbod. Het verpandingsverbod beperkt momenteel de kredietverlening aan het bedrijfsleven. Door het verpandingsverbod af te schaffen beoogt de minister een nieuwe impuls te geven aan kredietverlening aan bedrijven. Wat is een verpandingsverbod...
Sharon de Rijder 23 | 2 | 2018
Ondernemingsrecht,