Ondernemende advocaten voor de ondernemer

Sabine van Loon

Sectie: Arbeidsrecht
Specialisatie: Individueel ontslagrecht & privacy

Sabine begeleidt u graag bij het zetten van de juiste stappen. Of u nu werkgever bent of werknemer. Ze adviseert u graag, ook in de basis. Denk dan aan goede model overeenkomsten, een huisreglement dat aansluit bij uw organisatie of een gedragscode. Een goede basis helpt. Zo ook een goed dossier. Ze geeft dan ook regelmatig workshops aan HR medewerkers en managers om aan de voorzijde de juridische basis te verbeteren.

Een goed juridisch advies is één, maar ook over de uitvoering daarvan en de communicatie denkt ze graag met u mee. Sabine houdt zich daarbij vooral bezig met: beëindiging van het dienstverband, (seksuele) intimidatie, privacy, wijziging van arbeidsvoorwaarden, houding & gedrag van medewerkers en ontslag op staande voet. Dit is echter slechts een greep uit haar werkzaamheden.

Sabine staat ook werknemers bij. Managers, salesmedewerkers, bestuurders, iedere kwestie is anders en kent een eigen achtergrond. Sabine staat u graag bij om voor u een goed resultaat te bereiken. Sabine gaat daarbij graag de onderhandeling aan, bijvoorbeeld over de voorwaarden van beëindiging van de arbeidsovereenkomst via een vaststellingsovereenkomst.

Sabine is betrokken bij haar cliënten en staat vele cliënten al jarenlang bij. Ze vindt het belangrijk om haar cliënten in heldere taal te adviseren. Ze helpt haar cliënten graag vooruit door deze de juiste tools aan te reiken. Daarnaast weet zij een reëel beeld te schetsen van de juridische risico’s. In eerste instantie zoekt ze samen met de cliënt naar een praktische oplossing. Een gang naar de rechter schroomt zij echter niet.

Rechtsgebiedenregister:

Sabine van Loon heeft in het rechtsgebiedenregister van de Nederlandse orde van advocaten het volgende hoofdrechtsgebied geregistreerd: Arbeidsrecht. Op grond van deze registratie is zij verplicht elk kalenderjaar volgens de normen van de Nederlandse orde van advocaten tien opleidingspunten te behalen op dit geregistreerde hoofdrechtsgebied.


Mijn CV

Opleiding: Universiteit van Tilburg, Nederlands Recht, privaatrecht en strafrecht
Advocaat sinds: 2009
Werkt bij MannaertsAppels sinds: 01/09/2010
Volgde de cursussen: Specialisatieopleiding arbeidsrecht PALA
Lid van: Vereniging Arbeidsrecht Advocaten Nederland en Vereniging Arbeidsrecht Advocaten Breda en ’s-Hertogenbosch

Mijn blogs

Hoge billijke vergoeding wegens vrouwonvriendelijke en seksueel beladen bedrijfscultuur

Een vrouwelijke ‘trader’ (hierna: werkneemster) van beurshandelaar Optiver stapte onlangs naar de rechter. Ze verzocht de rechter om haar arbeidsovereenkomst te ontbinden onder toekenning van – onder andere – een billijke vergoeding. Volgens de werkneemster had Optiver onvoldoende gedaan om (seksuele) intimidatie en het gebruik van ongewenste omgangsvormen tegen werkneemster te voorkomen. De rechter maakt...
Sabine van Loon 6 | 5 | 2021
Arbeidsrecht,

Webinar “De WAB en Corona vanuit arbeidsrechtelijk perspectief”

Op 10 november 2020 hebben Sabine van Loon en Annemieke Siebrand het live-webinar “De WAB en Corona vanuit arbeidsrechtelijk perspectief” gegeven. Voorafgaand aan het webinar en tijdens het webinar konden deelnemers vragen stellen, die tijdens het webinar behandeld zijn. Het gegeven webinar kunt u hier ‘on demand’ terugkijken. Voor meer informatie over de WAB of...
Sabine van Loon 11 | 12 | 2020
Arbeidsrecht,

Temperaturen van uw werknemers tijdens Covid-19: mag dit?

We werken zoveel mogelijk thuis. Als dat niet kan, moeten werkgevers zorgen voor een veilige werkomgeving zodat werknemers op een verantwoorde wijze hun werk kunnen doen. Denk aan voldoende ventilatie, persoonlijke beschermingsmiddelen en voldoende afstand tussen collega’s. Sommige werkgevers gaan hierin nog een stap verder. Om besmettingen en daarmee ook uitval van personeel te voorkomen,...
Sabine van Loon 1 | 12 | 2020
Arbeidsrecht,

Mijn werkgever gaat reorganiseren en ik krijg een vaststellingsovereenkomst aangeboden: wat nu?

De afgelopen maanden hadden we te maken met uitzonderlijke omstandigheden. Omstandigheden waarmee een normaal mens geen rekening had kunnen houden. Inmiddels hebben we te maken met een nieuwe realiteit, zo lijkt het. Organisaties proberen zich aan te passen aan deze nieuwe realiteit. Sommige organisaties worden daardoor gedwongen om hun bedrijfsvoering anders in te richten. Dit...
Sabine van Loon 1 | 7 | 2020
Arbeidsrecht,

Onjuiste informatie in CV - ontslag van bedriegende werknemer

U ontvangt een sollicitatiebrief en een CV naar aanleiding van een openstaande vacature. Op basis daarvan lijkt de sollicitant geknipt voor de functie. U nodigt deze uit voor een gesprek en u neemt de sollicitant aan. Eenmaal aan het werk rijzen er al snel twijfels rondom zijn functioneren en ‘kunnen’. U doet referentieonderzoek en al...
Sabine van Loon 26 | 5 | 2020
Arbeidsrecht,

Corona en privacy op de werkvloer: hoe zit dit?

Dat corona het gesprek van de dag is, is inmiddels een feit. We worden er allemaal mee geconfronteerd. Bij werkgevers leidt dit tot diverse vragen, zo ook tot privacygerelateerde vragen. Wat als u vermoedt dat een van uw werknemers het Covid-19 virus heeft? Wat mag u vragen? Wat mag u tegen andere werknemers zeggen? Zorgplicht...
Sabine van Loon 19 | 3 | 2020
Arbeidsrecht,

Gedeeltelijke beëindiging van je arbeidsovereenkomst? Vorder op tijd je transitievergoeding voordat het te laat is.

Dat een werknemer onder bepaalde voorwaarden een transitievergoeding kan claimen, is inmiddels wel bekend. Maar dat dit ook kan gelden bij een gedeeltelijke beëindiging van het dienstverband is minder bekend. Belangrijk is daarbij ook nog eens dat je op tijd bent. In een recente uitspraak van het Hof ’s-Hertogenbosch is  geoordeeld binnen welke termijn de...
Sabine van Loon 6 | 12 | 2019
Arbeidsrecht,

Belang van waarheidsvinding versus recht op privacy: onrechtmatig verkregen camerabeelden

Bij vermoedens van onregelmatigheden zoals diefstal wordt door werkgevers vaak snel gedacht aan de inzet van camera’s. In een van mijn eerdere blogs heb ik besproken met welke voorwaarden dan rekening moet worden gehouden. Advocaten die werknemers bijstaan lijken steeds vaker een beroep te doen op het recht op privacy van de werknemer. Hoe gaat...
Sabine van Loon 9 | 4 | 2019
Arbeidsrecht,

Van ontslag van een beschonken werknemer naar een kater voor de werkgever

Menig werkgever maakt het mee. Een werknemer verschijnt onder invloed van alcohol op de werkvloer. Zo ook bij Dräger Nederland B.V., een bedrijf op het gebied van medische en veiligheidstechnologie (hierna: “Dräger”). Er volgde een gesprek en een waarschuwing. Maanden later verscheen de werknemer wederom onder invloed van alcohol op de werkvloer. Hij werd op...
Sabine van Loon 23 | 1 | 2019
Arbeidsrecht,

Verborgen cameratoezicht op de werkvloer – wanneer doet u het als werkgever goed?

U bent werkgever en u ontvangt sinds kort meldingen van vermissing van eigendommen. Onlangs is een nieuwe medewerker bij u begonnen. U verdenkt deze medewerker ervan de eigendommen te hebben weggenomen, maar u weet het niet zeker. U wilt een verborgen camera ophangen om de medewerker te betrappen. Maar waar moet u eigenlijk op letten?...
Sabine van Loon 20 | 12 | 2018
Arbeidsrecht,

Onderzoek werkgever naar ongewenst gedrag van werknemer op de werkvloer niet in strijd met de AVG (privacyrecht)

Bij aanwijzingen dat een werknemer zich schuldig maakt aan ongewenst gedrag onderneemt u actie. Zo ook Sanquin. Zij stelt de werknemer, werkzaam als program manager, op non-actief en kondigt een onderzoek aan naar het gedrag van de werknemer. De werknemer is het niet eens met de gang van zaken en doet een beroep op het...
Sabine van Loon 29 | 11 | 2018
Arbeidsrecht,

Welke rol speelt de ondernemingsraad bij uitvoering van de AVG?

Als gevolg van de komst van de AVG hebben al veel ondernemers hun beleid aangepast om te voldoen aan de verplichtingen van de AVG. Nog lang niet alle bedrijven hebben echter (geschreven) beleid op het gebied van privacy. Ook zien we dat niet altijd duidelijk is dat de ondernemingsraad betrokken moet worden bij de implementatie...
Sabine van Loon 22 | 8 | 2018
Arbeidsrecht,

Screent u uw sollicitanten via social media? Dat mag dus niet zomaar!

Als werkgever tikt u vóór het gesprek met een sollicitant in uw zoekmachine nog even zijn of haar naam in. De sollicitant blijkt op Facebook te zitten. U bekijkt de (openbare) Facebookpagina, u bekijkt de foto’s en vormt zo een beeld over de persoon. Mag u dit als werkgever? Screening van uw sollicitant Het gemak...
Sabine van Loon 18 | 4 | 2018
Arbeidsrecht,

De AVG: wat moet u daar als werkgever mee?

Per 25 mei a.s. wordt de Wet Bescherming Persoonsgegevens (hierna: Wbp) vervangen door de Algemene Verordening Gegevensbescherming (hierna: AVG). Deze verordening zal in de hele Europese Unie gelden. De sancties op overtreding van de privacyregels zijn fors. De nieuwe regelgeving heeft gevolgen voor u als werkgever. Organisaties met personeel verwerken namelijk altijd persoonsgegevens. Denk bijvoorbeeld...
Sabine van Loon 31 | 1 | 2018
Arbeidsrecht,

Verwerking van gezondheidsgegevens: wat mag de werkgever?

Nu de datum 25 mei 2018 steeds dichterbij komt, krijgen we meer vragen over de gevolgen van de inwerkingtreding van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (hierna: AVG) voor werkgevers. In dit blog staan we stil bij de verwerking van gezondheidsgegevens. Een kort overzicht. Uitzonderingen op verbod om gezondheidsgegevens te verwerken Uitgangspunt is dat het wettelijk is...
Sabine van Loon 9 | 1 | 2018
Arbeidsrecht,

Strenge schriftelijkheidseis geldt ook voor het relatiebeding

Voor het rechtsgeldig aangaan van een concurrentiebeding gelden strenge eisen. Met name de schriftelijkheidseis is belangrijk. In die eis is de waarborg gelegen dat de werknemer de consequenties van het beding goed heeft overwogen. Een concurrentiebeding beperkt immers het recht op vrije arbeidskeuze van de werknemer. Maar hoe zit het met het relatiebeding, een beperkte...
Sabine van Loon 15 | 5 | 2017
Arbeidsrecht,

Terug naar de kantonrechtersformule?

De kantonrechtersformule geldt niet meer sinds 1 juli 2015. Sindsdien kan een werknemer bij ontslag meestal aanspraak maken op de transitievergoeding. Toch? Een Amsterdamse kantonrechter oordeelde op 29 januari 2016 anders. Hij kende aan de werknemer een ontbindingsvergoeding toe waarbij hij opvallend genoeg de kantonrechtersformule gebruikte. Wat was er aan de hand? Feiten: verstoorde arbeidsverhouding?...
Sabine van Loon 24 | 2 | 2016
Arbeidsrecht,

Verkopers opgelet! Nieuwe consumentenwetgeving per 13 juni 2014

Op 13 juni 2014 is de consumentenwetgeving aangepast. Consumenten die aankopen doen op afstand (bijvoorbeeld via internet of telefoon) hebben daardoor meer rechten gekregen. Zo wordt het herroepingsrecht van de consument uitgebreid. De informatieplicht van de verkoper wordt vergroot en sancties op niet naleving van de verplichtingen van de verkoper worden zwaarder. Mogelijk dient u...
Sabine van Loon 10 | 7 | 2014
Arbeidsrecht,