Ondernemende advocaten voor de ondernemer

Sabine van Loon

Sectie: Arbeidsrecht
Specialisatie: Individueel ontslagrecht

Binnen de sectie arbeidsrecht houdt Sabine zich met name bezig met het individueel ontslagrecht, privacyvraagstukken en beleid. Bij individueel ontslagrecht gaat het vaak om ontslag op staande voet, disfunctioneren, houding en gedrag, arbeidsconflicten of ziekte.

Ook adviseert Sabine over het gebruik van reglementen en protocollen, het wijzigen van arbeidsvoorwaarden en het gebruik van een (concurrentie)beding. Sabine staat ondernemers en (zorg)instellingen bij, maar treedt ook op voor particulieren.

Sabine houdt zich tevens bezig met privacyvraagstukken, meer specifiek met betrekking tot privacy op de werkvloer.

Als advocaat vindt Sabine het belangrijk om de cliënt vooruit te helpen door deze te sturen en tools aan te reiken. Daarnaast weet zij een reëel beeld te schetsen van de juridische risico’s aan haar cliënten. In eerste instantie zoekt ze samen met de cliënt naar een praktische oplossing. Een gang naar de rechter kan daardoor vaak worden voorkomen.

Mijn CV

Opleiding: Universiteit van Tilburg, Nederlands Recht, privaatrecht en strafrecht
Advocaat sinds: 2009
Werkt bij MannaertsAppels sinds: 01/09/2010
Volgde de cursussen: Specialisatieopleiding arbeidsrecht PALA
Lid van: Vereniging Arbeidsrecht Advocaten Nederland en Vereniging Arbeidsrecht Advocaten Breda en ’s-Hertogenbosch

Mijn blogs

Belang van waarheidsvinding versus recht op privacy: onrechtmatig verkregen camerabeelden

Bij vermoedens van onregelmatigheden zoals diefstal wordt door werkgevers vaak snel gedacht aan de inzet van camera’s. In een van mijn eerdere blogs heb ik besproken met welke voorwaarden dan rekening moet worden gehouden. Advocaten die werknemers bijstaan lijken steeds vaker een beroep te doen op het recht op privacy van de werknemer. Hoe gaat...
Sabine van Loon 9 | 4 | 2019
Arbeidsrecht, IE/ICT/Privacy,

Van ontslag van een beschonken werknemer naar een kater voor de werkgever

Menig werkgever maakt het mee. Een werknemer verschijnt onder invloed van alcohol op de werkvloer. Zo ook bij Dräger Nederland B.V., een bedrijf op het gebied van medische en veiligheidstechnologie (hierna: “Dräger”). Er volgde een gesprek en een waarschuwing. Maanden later verscheen de werknemer wederom onder invloed van alcohol op de werkvloer. Hij werd op...
Sabine van Loon 23 | 1 | 2019
Arbeidsrecht, IE/ICT/Privacy,

Verborgen cameratoezicht op de werkvloer – wanneer doet u het als werkgever goed?

U bent werkgever en u ontvangt sinds kort meldingen van vermissing van eigendommen. Onlangs is een nieuwe medewerker bij u begonnen. U verdenkt deze medewerker ervan de eigendommen te hebben weggenomen, maar u weet het niet zeker. U wilt een verborgen camera ophangen om de medewerker te betrappen. Maar waar moet u eigenlijk op letten?...
Sabine van Loon 20 | 12 | 2018
Arbeidsrecht, IE/ICT/Privacy,

Onderzoek werkgever naar ongewenst gedrag van werknemer op de werkvloer niet in strijd met de AVG (privacyrecht)

Bij aanwijzingen dat een werknemer zich schuldig maakt aan ongewenst gedrag onderneemt u actie. Zo ook Sanquin. Zij stelt de werknemer, werkzaam als program manager, op non-actief en kondigt een onderzoek aan naar het gedrag van de werknemer. De werknemer is het niet eens met de gang van zaken en doet een beroep op het...
Sabine van Loon 29 | 11 | 2018
Arbeidsrecht, IE/ICT/Privacy,

Welke rol speelt de ondernemingsraad bij uitvoering van de AVG?

Als gevolg van de komst van de AVG hebben al veel ondernemers hun beleid aangepast om te voldoen aan de verplichtingen van de AVG. Nog lang niet alle bedrijven hebben echter (geschreven) beleid op het gebied van privacy. Ook zien we dat niet altijd duidelijk is dat de ondernemingsraad betrokken moet worden bij de implementatie...
Sabine van Loon 22 | 8 | 2018
Arbeidsrecht, IE/ICT/Privacy,

Screent u uw sollicitanten via social media? Dat mag dus niet zomaar!

Als werkgever tikt u vóór het gesprek met een sollicitant in uw zoekmachine nog even zijn of haar naam in. De sollicitant blijkt op Facebook te zitten. U bekijkt de (openbare) Facebookpagina, u bekijkt de foto’s en vormt zo een beeld over de persoon. Mag u dit als werkgever? Screening van uw sollicitant Het gemak...
Sabine van Loon 18 | 4 | 2018
Arbeidsrecht, IE/ICT/Privacy,

De AVG: wat moet u daar als werkgever mee?

Per 25 mei a.s. wordt de Wet Bescherming Persoonsgegevens (hierna: Wbp) vervangen door de Algemene Verordening Gegevensbescherming (hierna: AVG). Deze verordening zal in de hele Europese Unie gelden. De sancties op overtreding van de privacyregels zijn fors. De nieuwe regelgeving heeft gevolgen voor u als werkgever. Organisaties met personeel verwerken namelijk altijd persoonsgegevens. Denk bijvoorbeeld...
Sabine van Loon 31 | 1 | 2018
Arbeidsrecht, IE/ICT/Privacy,

Verwerking van gezondheidsgegevens: wat mag de werkgever?

Nu de datum 25 mei 2018 steeds dichterbij komt, krijgen we meer vragen over de gevolgen van de inwerkingtreding van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (hierna: AVG) voor werkgevers. In dit blog staan we stil bij de verwerking van gezondheidsgegevens. Een kort overzicht. Uitzonderingen op verbod om gezondheidsgegevens te verwerken Uitgangspunt is dat het wettelijk is...
Sabine van Loon 9 | 1 | 2018
Arbeidsrecht, IE/ICT/Privacy,

Strenge schriftelijkheidseis geldt ook voor het relatiebeding

Voor het rechtsgeldig aangaan van een concurrentiebeding gelden strenge eisen. Met name de schriftelijkheidseis is belangrijk. In die eis is de waarborg gelegen dat de werknemer de consequenties van het beding goed heeft overwogen. Een concurrentiebeding beperkt immers het recht op vrije arbeidskeuze van de werknemer. Maar hoe zit het met het relatiebeding, een beperkte...
Sabine van Loon 15 | 5 | 2017
Arbeidsrecht, IE/ICT/Privacy,

Terug naar de kantonrechtersformule?

De kantonrechtersformule geldt niet meer sinds 1 juli 2015. Sindsdien kan een werknemer bij ontslag meestal aanspraak maken op de transitievergoeding. Toch? Een Amsterdamse kantonrechter oordeelde op 29 januari 2016 anders. Hij kende aan de werknemer een ontbindingsvergoeding toe waarbij hij opvallend genoeg de kantonrechtersformule gebruikte. Wat was er aan de hand? Feiten: verstoorde arbeidsverhouding?...
Sabine van Loon 24 | 2 | 2016
Arbeidsrecht, IE/ICT/Privacy,

Verkopers opgelet! Nieuwe consumentenwetgeving per 13 juni 2014

Op 13 juni 2014 is de consumentenwetgeving aangepast. Consumenten die aankopen doen op afstand (bijvoorbeeld via internet of telefoon) hebben daardoor meer rechten gekregen. Zo wordt het herroepingsrecht van de consument uitgebreid. De informatieplicht van de verkoper wordt vergroot en sancties op niet naleving van de verplichtingen van de verkoper worden zwaarder. Mogelijk dient u...
Sabine van Loon 10 | 7 | 2014
Arbeidsrecht, IE/ICT/Privacy,