Ondernemende advocaten voor de ondernemer

Rob van der Steen

Sectie: Aansprakelijkheid en letselschade
Specialisatie: Aansprakelijkheid en letselschade

Rob heeft na jarenlange ervaring bij een rechtsbijstandsverzekeraar de overstap gemaakt naar de advocatuur. Zijn focus ligt op de behandeling van letselschadezaken, aansprakelijkheidsgeschillen en verzekeringsrechtelijke vraagstukken. Oog voor detail, scherp op de inhoud, maar aandacht voor het persoonlijke aspect zijn kenmerkende eigenschappen van Rob die hét verschil maken.
Het ontzorgen van de cliënt in de breedste zin van het woord is zijn speerpunt, zodat de cliënt zich volledig kan richten op het herstelproces. Tijdens de schaderegeling zorgt Rob ervoor dat de cliënt een passende schadevergoeding krijgt. Juridisch waar nodig, pragmatisch indien mogelijk. Persoonlijk contact en een vertrouwensrelatie met de cliënt zijn voor Rob onmisbaar om tot optimaal resultaat te komen.

Rob heeft de studie rechtsgeleerdheid, Master Privaatrecht succesvol afgerond met daarbinnen het accent op aansprakelijkheidsrecht.
In 2017 heeft Rob de specialisatieopleiding Personenschade aan de Grotius Academie met succes afgerond.

 

Mijn CV

Opleiding: Studie Rechtsgeleerdheid

Mijn blogs

Boete voor werkgevers bij arbeidsongevallen

Bij een arbeidsongeval is een werkgever doorgaans snel aansprakelijk voor het letsel van zijn werknemer. De getroffen werknemer heeft dan recht op schadevergoeding. De meeste werkgevers zijn gelukkig goed verzekerd, zodat de financiële gevolgen uiteindelijk meevallen. Er zijn er echter ook onverzekerbare risico’s, zoals een bestuurlijke boete bij een arbeidsongeval. Op 26 mei 2021 bevestigde de...
Rob van der Steen 28 | 5 | 2021
Aansprakelijkheid, Letselschade,

Verhaal van letselschade door zzp'er op opdrachtgever: lastig maar niet onmogelijk

Al een aantal jaar neemt het aantal zelfstandige ondernemers in Nederland flink toe. Het vooruitzicht van vrijheid, flexibiliteit en ondernemerschap is voor veel mensen erg aantrekkelijk. Aan de andere kant zijn er natuurlijk ook risico’s verbonden aan zelf ondernemen. Zo blijkt in letselschadekwesties verhaal van schade in het verkeer tijdens ‘werktijd’ lastig te zijn. Een...
Rob van der Steen 28 | 1 | 2020
Aansprakelijkheid, Letselschade,

Chroom 6 Tilburg: collectief procederen nu weinig zinvol, individuele procedure(s) mogelijk wel

Een groep slachtoffers in de Tilburgse Chroom-6 kwestie heeft aangegeven de gemeentelijke ‘Regeling tegemoetkoming chroom-6’ (hierna: Regeling) aan te gaan vechten bij de rechter. Deze reactie volgde direct nadat de gemeenteraad in de nacht van 19 februari 2019 akkoord ging met de voorgestelde Regeling. Rob van der Steen beantwoordt onder meer de vraag of deze...
Rob van der Steen 21 | 2 | 2019
Aansprakelijkheid, Letselschade,

Woord van het jaar 2019: ‘sjoemelisolatie’….?

In 2015 koos het Genootschap Onze Taal ‘sjoemelsoftware’ tot woord van het jaar naar aanleiding van het dieselschandaal bij autofabrikanten, aangevoerd door Volkswagen. Wordt ‘sjoemelisolatie’ het woord van 2019? Het gooit hoge ogen in deze tijd van energietransitie en verduurzaming. De klimaatambities zijn torenhoog. De regels zijn vergaand. We moeten allemaal elektrisch rijden, van het...
Rob van der Steen 11 | 1 | 2019
Aansprakelijkheid, Letselschade,

Is mijn werkgever aansprakelijk voor mijn (beroeps)ziekte?

Het Nederlands Centrum voor Beroepsziekten (NCvB) heeft recentelijk het rapport ‘Beroepsziekten in Cijfers 2018’ gepubliceerd. In het rapport worden naast statistische gegevens wetenschappelijke en maatschappelijke ontwikkelingen rond de verschillende categorieën beroepsziekten beschreven. Jaarlijks wordt door het NCvB een dergelijke inventarisatie gehouden. Veel voorkomende beroepsziekten: vooral psychische druk Het NCvB komt dit jaar tot de volgende...
Rob van der Steen 18 | 12 | 2018
Aansprakelijkheid, Letselschade,

De directie stelt zich niet aansprakelijk, dat doen wij wel! Of toch niet…..?

Erg vervelend als je na bijvoorbeeld een dagje Safaripark Beekse Bergen je auto terugvindt zonder navigatiesysteem. Dat verwacht je niet als je een bedrag van € 9,50 neerlegt om je auto te parkeren. Voor die parkeerkosten verwacht je toch enig toezicht en beveiligingscamera’s, zodat dit soort onaangename verrassingen wordt voorkomen. Eerste gedachte is dan wellicht...
Rob van der Steen 6 | 9 | 2018
Aansprakelijkheid, Letselschade,

Mark van Kempen advocaat Nefit-claim

ClaimShare trekt samen op met Mark van Kempen  in het dossier Nefit-claim. Hij is naast advocaat Aansprakelijkheids-en verzekeringsrecht tevens werktuigbouwkundig ingenieur, waardoor hij in staat is de technische aspecten in dit dossier te beoordelen en te vertalen naar heldere juridische grondslagen. Verder doceert Mark regelmatig als gastdocent aan de Tilburg University in het aansprakelijkheidsrecht. De...
Rob van der Steen 5 | 2 | 2018
Aansprakelijkheid, Letselschade,

Speelt Nefit met vuur…?

Volgens onderzoek van RTL Nieuws zou de Topline HR ketel van Nefit onmiddellijk gevaar opleveren voor de bezitters daarvan. Door het kromtrekken van de warmtewisselaar door de hitte, zou de ketel acuut brandgevaar opleveren en zouden het uiterst gevaarlijke koolmonoxide en rookgassen vrij kunnen komen. Nefit zou al geruime tijd van dit fenomeen op de...
Rob van der Steen 10 | 1 | 2018
Aansprakelijkheid, Letselschade,

Bezint eer ge ontbindt!

Als uw contractspartner zich niet aan zijn verplichtingen uit het contract houdt, dan kunt u het contract beëindigen. Dat vindt u niet meer dan redelijk. En daar heeft u volkomen gelijk in. Maar u moet dan wel de juiste stappen zetten. Doet u dat niet, dan kunt voor onaangename verrassingen komen te staan. De aanleiding...
Rob van der Steen 3 | 1 | 2018
Aansprakelijkheid, Letselschade,

Vrijwillig is niet vrijblijvend, ook niet voor de club!

Veel organisaties zoals sportverenigingen, ‘draaien’ voor een groot deel op vrijwilligers. Het is lastig om vrijwilligers aan te spreken op hun ‘verplichtingen’. Dat past immers niet bij een vrijwilligersfunctie. Toch is vrijwillig niet vrijblijvend. Een vaak gebruikte slogan van het bestuur. Maar bestuur, pas op! Die slogan werkt naar twee kanten, in elk geval voor...
Rob van der Steen 20 | 12 | 2017
Aansprakelijkheid, Letselschade,

De Tilburgse Chroom-6 kwestie: de stand van zaken

Tilburgers die tussen 2004 en 2011 hebben deelgenomen aan een re-integratieproject van de gemeente en hebben gewerkt bij NedTrain, zijn mogelijk blootgesteld aan de giftige stof chroom-6. Inmiddels zijn alle betrokken partijen ruim anderhalf jaar bezig met deze kwestie. Het Brabants Dagblad maakte in de weekendeditie van de krant op 4 november jl. opnieuw de balans op. Hoe staat het er ondertussen voor?
Rob van der Steen 6 | 11 | 2017
Aansprakelijkheid, Letselschade,

Is topsport een ‘working holiday’? De IND vindt van niet.

De IND gaat een strenger beleid voeren op het afgeven van verblijfsvergunningen onder het Working Holiday Program (WHP). Dit heeft gevolgen voor professionele sportclubs die spelers uit het buitenland naar Nederland halen. Wat is het? Een WHP is een wederkerig cultureel uitwisselingsprogramma. Jongeren van minimaal 18 en maximaal 30 jaar krijgen op het moment van...
Rob van der Steen 2 | 11 | 2017
Aansprakelijkheid, Letselschade,

De verzekering betaalt niet: premie terug?!

U bent timmerman en zzp’er. Jarenlang betaalt u hoge premies voor uw arbeidsongeschiktheidsverzekering (AOV). Op enig moment krijgt u zodanige klachten aan uw handen, dat u uw werk niet meer kunt doen en u doet een beroep op uitkering onder uw AOV. De verzekeraar weigert uitkering. U heeft immers bij het afsluiten van de AOV...
Rob van der Steen 15 | 8 | 2017
Aansprakelijkheid, Letselschade,

Unieke samenwerking Tilburg Trappers en AVV

IJshockeyclub Tilburg Trappers heeft een maatoplossing gevonden voor de problemen die de nieuwe ketenregeling meebrengt. Door de gewijzigde arbeidswetgeving is het lastiger geworden om meerdere contracten voor bepaalde tijd achter elkaar te sluiten. Vooral (semi)professionele sportclubs ondervinden daar de gevolgen van.  Als bestuurder juridische zaken bij Tilburg Trappers, heeft Mark van Kempen de samenwerking gezocht...
Rob van der Steen 19 | 7 | 2017
Aansprakelijkheid, Letselschade,

Assurantietussenpersoon ook aansprakelijk voor wat hij niet weet

‘Garantie tot aan de deur’ geldt allang niet meer voor de zorgplicht van de (assurantie)tussenpersoon. Zijn taak houdt niet op bij ontvangst van de provisie of adviesfee. Naast zijn bemiddelende taak moet een tussenpersoon zijn klant adviseren en begeleiden bij het aangaan van de verzekering. Maar ook daarna dient hij zich actief te bekommeren om...
Rob van der Steen 5 | 5 | 2017
Aansprakelijkheid, Letselschade,

Onveilige trampolines uit de verkoop

Een trampoline in de achtertuin is voor veel gezinnen tegenwoordig gemeengoed. Het is dé plek voor kinderen om plezier te maken, te spelen en hun energie kwijt te kunnen. Tegelijkertijd is het daarmee voor leveranciers en winkeliers een aantrekkelijk product om op te nemen in het assortiment. De keerzijde van de medaille is dat er...
Rob van der Steen 21 | 4 | 2017
Aansprakelijkheid, Letselschade,

Waar sport en arbeidsrecht elkaar ontmoeten

Dat men ook in de sportwereld te maken heeft met het arbeidsrecht is een gegeven. Waar veel sportclubs nog bouwen op een enorm netwerk van vrijwilligers, kan men er tegenwoordig niet meer aan voorbij te werken met bijvoorbeeld (betaalde) trainers, managers, terreinverzorgers en barpersoneel. Deze mensen vervullen deze werkzaamheden, vooral bij amateurclubs, vaak als bijbaan...
Rob van der Steen 6 | 7 | 2016
Aansprakelijkheid, Letselschade,

Honderden Tilburgers mogelijk blootgesteld aan giftige stof Chroom-6

Tijdens het schuren van oude treinstellen zijn honderden mensen in Tilburg en ook bij andere onderhoudslocaties van de NS mogelijk in aanraking gekomen met de schadelijke stof Chroom-6, zo berichtte het Brabants Dagblad deze week. De stof zat verwerkt in de verf aan de buitenzijde van oude treinstellen. In vaste vorm kan de stof geen...
Rob van der Steen 11 | 5 | 2016
Aansprakelijkheid, Letselschade,

Werken in dieselrook schadelijker dan gedacht: werkgevers, wees gewaarschuwd voor de toekomst!

Mensen die jarenlang hebben gewerkt in dieselrook, zoals havenarbeiders, buschauffeurs en garagepersoneel, hebben meer kans om te overlijden aan longkanker dan tot nu toe werd aangenomen. Dit blijkt volgens de NOS uit een conceptrapport van de Gezondheidsraad: een leven lang werken in een grote hoeveelheid dieselrook leidt tot 7 extra doden op 100 werknemers (om...
Rob van der Steen 2 | 12 | 2015
Aansprakelijkheid, Letselschade,