Ondernemende advocaten voor de ondernemer

Moniek de Cock

Sectie: Vastgoed
Specialisatie: Huurrecht en aanbestedingsrecht

Moniek treedt binnen het huurrecht zowel in de rechtszaal als daarbuiten op voor woningbouwcorporaties en (particuliere) huurders en (commerciële) verhuurders. Zij maakt huurovereenkomsten (voor woon- en bedrijfsruimte) op maat voor diverse (commerciële) partijen en adviseert daarover, waaronder op het terrein van de huisvesting van flexibele arbeidskrachten en gemengde contracten (bijvoorbeeld bij een combinatie van wonen en zorg).

Op het gebied van aanbestedingen werkt Moniek voor inschrijvers en aanbestedende diensten. Ze adviseert en helpt bij het formuleren van vragen voor de Nota van Inlichtingen en maakt (in rechte) bezwaar tegen gunningsbeslissingen die niet correct zijn.

Moniek vindt het belangrijk om haar cliënten een reëel beeld voor te houden. Snel handelen, afspraken nakomen en helder communiceren staan bij haar centraal.

Naast haar werk zet Moniek haar kennis in voor de maatschappij, onder andere als lid van twee geschillencommissies van de Onderwijsgroep Tilburg, als lid van de geschillencommissie van woningcorporatie Zayaz te ’s-Hertogenbosch en als lid van de Raad van Toezicht van de Kredietunie regio Tilburg.

Rechtsgebiedenregister:

Moniek de Cock heeft in het rechtsgebiedenregister van de Nederlandse orde van advocaten het volgende hoofdrechtsgebied geregistreerd: Huurrecht.  Op grond van deze registratie is zij verplicht elk kalenderjaar volgens de normen van de Nederlandse orde van advocaten tien opleidingspunten te behalen op dit geregistreerde hoofdrechtsgebied.


Mijn CV

Opleiding: Universiteit Utrecht, Strafrecht en Economisch Publiek- en Bedrijfsrecht
Advocaat sinds: 2007
Werkt bij MannaertsAppels sinds: 01/09/2010
Volgde de cursussen: Grotius specialisatieopleiding Europees & Nederlands Aanbestedingsrecht
Zet zich in voor: Geschillencommissies van de Onderwijsgroep Tilburg en woningcorporatie Zayaz (’s-Hertogenbosch) en de Kredietunie regio Tilburg
Lid van: de Nederlandse Vereniging voor Aanbestedingsrecht

Mijn blogs

Het recht van een huurder van 290-bedrijfsruimte op huurkorting bij overheidsmaatregelen i.v.m. corona

De Hoge Raad heeft in haar beslissing van 24 december jl. eindelijk duidelijkheid verschaft over de vraag die de huurrechtpraktijk al lange tijd bezig houdt, namelijk óf, en (met name) in hoeverre een huurder recht heeft op huurkorting als de door de huurder gehuurde bedrijfsruimte gesloten moet blijven, dan wel slechts in beperkte mate kan worden...
Moniek de Cock 30 | 12 | 2021
Vastgoed,

Airbnb mag tóch dubbele bemiddelingskosten rekenen

De Hoge Raad heeft op 19 november jl. geoordeeld dat Airbnb in Nederland tóch niet in strijd handelt met de wet, door zowel bij huurders als bij verhuurders bemiddelingskosten in rekening te brengen. Dit in tegenstelling tot de Rechtbank Amsterdam, waar ik eerder een blog over schreef. Achtergrond Door de Rechtbank Amsterdam werd dus nog...
Moniek de Cock 24 | 11 | 2021
Vastgoed,

Corona en (tijdelijke) huurkorting

In een eerder blogbericht is mijn collega Jaap Paijmans al ingegaan op het onderwerp corona en huurkorting. Een onderwerp waarover de afgelopen tijd veel geprocedeerd is, en naar verwachting ook nog vele procedures over zullen worden gevoerd. Eén van de vragen die daarbij speelt, is of een verhuurder tijdens de coronacrisis van zijn huurder mag...
Moniek de Cock 29 | 4 | 2021
Vastgoed,

Appartementseigenaars die niet altijd naar de VvE-vergadering gaan: opgelet!

De leden van de VvE nemen besluiten tijdens de VvE-vergadering. Die besluiten kunnen belangrijke, vaak financiële, gevolgen hebben voor ieder van de eigenaren. Als je het niet eens bent met een besluit, kun je het aanvechten door de vernietiging van het besluit bij de rechter te verzoeken. Dat moet binnen een maand nadat je van...
Moniek de Cock 14 | 5 | 2020
Vastgoed,

Corona: 5 vragen over de huur van bedrijfsruimte

In verband met de verspreiding van het Corona-virus, geldt voor heel Nederland tot 7 april 2020 dat onder meer sportscholen, kinderdagverblijven en de horeca gedwongen gesloten zijn. Andere ondernemers zien hun omzet dalen. Wie draagt de gevolgen daarvan en wat kunnen huurder en verhuurder doen om die gevolgen te beperken? Wij behandelen vijf veel voorkomende...
Moniek de Cock 17 | 3 | 2020
Vastgoed,

Airbnb op de vingers getikt voor het dienen van twee heren

De Rechtbank Amsterdam heeft 9 maart jl. geoordeeld dat Airbnb in Nederland in strijd handelt met de wet door zowel bij huurders als bij verhuurders bemiddelingskosten in rekening te brengen. Het dienen van twee heren; hoe zat dat ook alweer? Wie bemiddelt bij de totstandkoming van een overeenkomst en daarbij optreedt voor de beide partijen...
Moniek de Cock 11 | 3 | 2020
Vastgoed,

Wat mag de buurman eigenlijk op zolder?

Dat was de vraag in een zaak die beoordeeld werd door het gerechtshof Amsterdam. De zolderberging bij een appartement kan soms best geschikt zijn om te gebruiken als slaapkamer, gameroom voor de kinderen, logeerkamer of werkkamer. Maar mag dat ook? In deze zaak niet oordeelde de rechter. Spullen opbergen en een wasmachine plaatsen mag wel....
Moniek de Cock 4 | 9 | 2019
Vastgoed,

PAS op de plaats. Hoe nu verder?

De Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State (hierna: ABRvS) heeft op 29 mei jl. een belangrijke uitspraak gedaan omtrent het stikstofbeleid in Nederland. Zij heeft geoordeeld dat het Programma Aanpak Stikstof (hierna: PAS) niet in overeenstemming is met Europese regelgeving, omdat het Natura-2000 niet voldoende beschermt. Een Natura 2000-gebied is een Europees en nationaalrechtelijk natuurgebied,...
Moniek de Cock 22 | 8 | 2019
Vastgoed,

Kostenbesparing voor verhuurder van appartementen

Verhuurt u een appartement? Brengt de beheerder van het complex u (administratie)kosten in rekening als er een nieuwe huurder in uw appartement komt? Dat mag niet. Die kosten moeten door alle eigenaren gezamenlijk worden gedragen, aldus het gerechtshof Amsterdam in een onlangs gepubliceerde uitspraak. Wat was er aan de hand? De zaak gaat over een...
Moniek de Cock 20 | 8 | 2019
Vastgoed,

Rechter zet rem op verduurzamingsopgave woningcorporaties

De kantonrechter in Amsterdam heeft op 4 april jl. een belangrijke uitspraak gewezen voor woningcorporaties die hun woningbezit willen verduurzamen. Juridische obstakels kunnen die verduurzaming aanzienlijk frustreren. Wat speelde er? Woningcorporatie Eigen Haard heeft huurders van een flatgebouw, waaraan zij diverse dringende en renovatiewerkzaamheden wilden verrichten, in november in 2016 een voorstel gedaan. Op grond...
Moniek de Cock 19 | 4 | 2019
Vastgoed,

Uitbreiding gaswinning in Loon op Zand en Tilburg Noord niet van deze tijd

Op 14 november jl. heeft Minister Wiebes van Economische zaken en Klimaat een instemmingsbesluit genomen, dat uitbreiding van de gaswinning in Loon op Zand en in de directe nabijheid van Tilburg Noord mogelijk maakt. Tegen dit besluit was door een groot aantal overheden, waaronder de provincie Noord-Brabant en de gemeenten Tilburg, Loon op Zand, Waalwijk,...
Moniek de Cock 29 | 11 | 2018
Vastgoed,

Krakers in uw pand? Zo komt u van hen af!

Regelmatig komt het voor dat een eigenaar van een pand wordt geconfronteerd met krakers. Als eigenaar wilt u daar waarschijnlijk zo snel mogelijk vanaf. Immers, krakers kunnen schade toebrengen aan uw pand en/of overlast voor omwonenden veroorzaken. Mogelijk leidt de aanwezigheid van krakers zelfs tot een gevaarlijke situatie gelet op de (slechte bouwkundige) staat van...
Moniek de Cock 20 | 11 | 2018
Vastgoed,

Verhuurder woonruimte mag te hoge prijzen rekenen

De verhuurder van woonruimte kan naast de huurprijs ook servicekosten in rekening brengen. Die servicekosten zijn bij niet-geliberaliseerde huur gemaximeerd in de wet. Ook bij geliberaliseerde huur, moeten volgens een uitspraak uit 2017 van het gerechtshof Amsterdam, de servicekosten in verhouding staan met de daadwerkelijke kosten van de overeengekomen services. Onlangs, op 30 oktober 2018,...
Moniek de Cock 15 | 11 | 2018
Vastgoed,

Warmteleveranciers opgelet: kostenverhogingen niet vanzelfsprekend!

Warmteleveranciers kunnen niet naar eigen inzicht de tarieven verhogen, als ze dit niet duidelijk in de leveringsovereenkomst met de warmteverbruiker hebben afgesproken. Het Hof Amsterdam stelt in een recent arrest paal en perk aan eenzijdige tariefverhogingen zonder dat daar een juridische basis voor is. Wat speelde er? Deem B.V. (hierna: Deem) heeft met een huurder...
Moniek de Cock 31 | 8 | 2018
Vastgoed,

Huurachterstand: wat te doen?

Als verhuurder verhuurt u uw bezit natuurlijk het liefste aan een ‘nette’ huurder; een huurder waarvan u zo min mogelijk ‘last’ heeft en die de huur maandelijks op tijd betaalt. Helaas komt het in de praktijk geregeld voor dat verhuurders op enig moment te maken krijgen met een huurder die de huur niet, niet tijdig, of...
Moniek de Cock 24 | 8 | 2018
Vastgoed,

Ontmoet ons 29 maart a.s. op het vastgoed event 'Op weg naar een duurzame toekomst'.

Heeft u als woningcorporatie behoefte aan advies of het vergroten van uw kennis bij het uitvoeren van duurzaamheidsprojecten? Dan is het onderstaande vastgoed event de ideale gelegenheid om u op de hoogte te stellen van alle ins en outs rondom verduurzaming van uw vastgoed! Dennis Janssen zal die dag een interactieve sessie verzorgen met als...
Moniek de Cock 13 | 3 | 2018
Vastgoed,

Het ontruimingsvonnis bij huur: use it or lose it?

Een wanbetalende huurder kan veel geld kosten. Via de rechter kunt u een “ontruimingsvonnis” halen dat eindigt met “veroordeelt huurder tot ontruiming van het gehuurde op een termijn van X weken”. Als de huurder dan niet ontruimt, doet de deurwaarder dat zo nodig samen met de politie. Bijna altijd is een rechterlijk vonnis ook echt...
Moniek de Cock 1 | 3 | 2018
Vastgoed,

Moeten woningbouwcorporaties toch aanbesteden? Het vervolg: wat vindt de minister?

Medio december schreef mijn collega Koen Peters over de inbreukprocedure die de Europese Commissie in december tegen Nederland – als lidstaat – gestart is. Nederland heeft haar woningbouwcorporaties namelijk niet aangewezen als aanbestedingsplichtige opdrachtgevers; opdrachtgevers die zijn onderworpen aan de Europese Aanbestedingsrichtlijnen en de Nederlandse Aanbestedingswet. Reactie aan Europese Commissie Op 20 februari 2018 heeft...
Moniek de Cock 23 | 2 | 2018
Vastgoed,

Verhuur van woonruimte aan meer dan één persoon? Tips voor de verhuurder.

Woonruimte wordt vaak bewoond door meer dan één persoon. Het gaat dan om samenwonen met een partner, kinderen, vrienden, vriendinnen of met medestudenten of collega’s. Hoe zit dat met de verschillende vormen van samenwonen en huur? We onderscheiden er drie: – Samenhuur – Onderhuur – Medehuur Voor de verhuurder is steeds van belang of de...
Moniek de Cock 20 | 2 | 2018
Vastgoed,

Te late opzegging van de huurovereenkomst: wel of niet rechtsgeldig?

Een van de standaardbepalingen in een huurovereenkomst is de opzegtermijn. Wil de huurder de overeenkomst opzeggen? Dan moet hij de verhuurder hiervan uiterlijk een bepaalde tijd (bijvoorbeeld zes maanden of een jaar) voor het aflopen van de huurperiode in kennis stellen. Op 2 januari 2018 heeft het gerechtshof ’s-Hertogenbosch een bijzonder arrest over dit onderwerp...
Moniek de Cock 12 | 1 | 2018
Vastgoed,

Aanbesteding Jeugdhulp onzorgvuldig

Deze week verscheen een uitspraak van de Rechtbank Zeeland-West-Brabant over een aanbesteding voor Jeugdhulp, die was gehouden door de Gemeente Tilburg voor een aantal gemeenten in de regio. Wat was er aan de hand? De Gemeente Tilburg was een openbare aanbestedingsprocedure gestart om ‘Hoogspecialistische Jeugdhulp’ in te kopen ten behoeve van een aantal gemeenten. De...
Moniek de Cock 17 | 11 | 2017
Vastgoed,

Tijdelijk verhuren van woonruimte: 3 valkuilen en tips

Een woning tijdelijk verhuren biedt uitkomst als u als eigenaar van een woonruimte niet direct wilt vastzitten aan een huurder of in een ‘proefperiode’ wilt bekijken hoe een nieuwe huurder zich gedraagt. Ook wanneer u van plan bent uw woning te verkopen, kunt u deze tijdelijk verhuren zolang zich geen koper meldt. Er schuilen echter...
Moniek de Cock 13 | 10 | 2017
Vastgoed,

Verhuurder moet warmtekosten specificeren!

Rechters doen (helaas) slechts sporadisch uitspraken over geschillen waarop de Warmtewet van toepassing is. De Warmtewet is in de regel van toepassing als sprake is van de levering van warmte door een energieleverancier aan een individuele warmtegebruiker. Recentelijk heeft de kantonrechter in Rotterdam zich gebogen over de vraag of een verhuurder (in dit geval een...
Moniek de Cock 19 | 1 | 2017
Vastgoed,

Onderhuur van sociale huurwoning via Airbnb

Onlangs keek ik met interesse naar een uitzending van ‘Tegenlicht’ over de invloed van ‘Airbnb’ in Amsterdam. Enige tijd later verscheen er een artikel over een uitspraak van de Rechtbank Amsterdam over Airbnb. Wat was er in die zaak aan de hand? Een huurster van een sociale huurwoning bood het gehuurde aan via Airbnb. De...
Moniek de Cock 17 | 10 | 2016
Vastgoed,

De herziening van de Aanbestedingswet 2012: een aantal wijzigingen voor u op een rij!

Hoewel de huidige Aanbestedingswet 2012 (Aw) nog niet zo lang geleden in werking is getreden (op 1 april 2013), gaat deze wet op korte termijn alweer op de schop, waarschijnlijk per 1 juli 2016. Hieronder zet ik een aantal belangrijke wijzigingen uit het wetsvoorstel voor u op een rij Het bestaande (vooral voor aanbestedende diensten...
Moniek de Cock 8 | 6 | 2016
Vastgoed,

Gebruik referenties van gefailleerd bedrijf bij aanbestedingen

De Rechtbank Den Haag heeft onlangs een interessant vonnis gewezen over de vraag of een onderneming (in dit geval een architectenbureau), die uit de boedel van een failliete vennootschap het onderhanden werk en de goodwill had gekocht, en een aantal werknemers in dienst had genomen, een in het verleden door dat gefailleerd bedrijf uitgevoerd werk...
Moniek de Cock 30 | 11 | 2015
Vastgoed,

Huurbemiddeling: het dienen van twee heren is niet toegestaan!

De Hoge Raad heeft zeer recent (op 16 oktober jl.) duidelijkheid gegeven over de vraag of huurbemiddelaars (zoals makelaars), die in opdracht van een verhuurder te verhuren (woon- of bedrijfs)ruimte aanbieden, vervolgens ook aan een aspirant-huurder een courtage/fee in rekening kunnen brengen. Deze praktijk komt (nog) regelmatig voor. Bemiddelingsovereenkomst Volgens de Hoge Raad is in...
Moniek de Cock 16 | 10 | 2015
Vastgoed,

Zorgverzekeraars toch niet aanbestedingsplichtig!

Na de uitspraak van de Voorzieningenrechter van de Rechtbank Zeeland-West-Brabant in een zaak tegen CZ van 19 juni 2014, waarin werd geoordeeld dat CZ als zorgverzekeraar ‘aanbestedingsplichtig’ was (zie mijn eerdere artikel daarover van vorig jaar), zijn op dat punt nog meerdere vonnissen gewezen waaruit bleek dat hierover ook anders kon worden gedacht. Onlangs heeft...
Moniek de Cock 28 | 5 | 2015
Vastgoed,

Wetsvoorstel tot herziening Woningwet aangenomen

Op 17 maart jl. heeft de Eerste Kamer, na een lange voorbereiding, ingestemd met het wetsvoorstel voor de wijziging van de Woningwet. De herziene Woningwet zal waarschijnlijk op 1 juli 2015 van kracht worden. Hierbij een aantal belangrijke punten op een rij: Woningcorporaties dienen zoveel mogelijk terug te keren naar hun kerntaak: namelijk het bouwen,...
Moniek de Cock 9 | 4 | 2015
Vastgoed,

V&D wil huurkorting: it takes two to tango!

Afgelopen week heeft de kantonrechter van de rechtbank Overijssel in een kort geding bepaald dat V&D de volle mep aan huur aan haar verhuurder Mondia is verschuldigd voor haar vestiging aan De Brink 110 in Hengelo. Waarom heeft V&D aan het kortste eind getrokken? De afspraken V&D is in februari 2014 in de huurovereenkomst voor...
Moniek de Cock 30 | 3 | 2015
Vastgoed,

Private aanbesteding

Onlangs speelde voor de Rechtbank Den Haag weer de vraag of de aanbestedingsbeginselen van toepassing zijn bij een private aanbesteding, hier gehouden door VTL, voor de inkoop van georganiseerde opleidingen binnen Nederland. In de “Offerteaanvraag” werden inschrijvers verzocht een plan van aanpak in te dienen dat op verschillende aspecten werd beoordeeld. Herbeoordeling gunningsbeslissing In de...
Moniek de Cock 4 | 3 | 2015
Vastgoed,

Zorgverzekeraar CZ aanbestedingsplichtig?

Op 19 juni jl. heeft de Voorzieningenrechter van de Rechtbank Zeeland-West-Brabant in een kort geding tegen zorgverzekeraar CZ geoordeeld dat zij moet worden aangemerkt als aanbestedende dienst in de zin van de Aanbestedingswet 2012. De Voorzieningenrechter kwam tot die beslissing omdat volgens hem: CZ als zorgverzekeraar voorziet in ‘behoeften van algemeen belang anders dan van...
Moniek de Cock 25 | 6 | 2014
Vastgoed,

De gevolgen van het ‘scheiden van Wonen en Zorg’ voor het bestemmingsplan

Sinds 1 januari 2013 is het ‘scheiden van Wonen en Zorg’ een feit. Kort gezegd houdt het scheiden van Wonen en Zorg in dat bepaalde (lichtere) zorgvragers (met lichte ‘zorgzwaartepakketten’) geen indicatie meer krijgen voor het verblijf in een instelling en dat de lasten voor dit ‘zorgvastgoed’ niet meer uit de algemene middelen (de AWBZ)...
Moniek de Cock 28 | 5 | 2014
Vastgoed,

De consequenties van de op 1 januari jl. in werking getreden Warmtewet voor verhuurders

Op 1 januari 2014 is de Warmtewet in werking getreden, met als doel de kleinere verbruikers (de reguliere huishoudens en het MKB) te beschermen tegen de ‘monopoliepositie’ van (bepaalde) warmteleveranciers. Het komt immers regelmatig voor dat geen vrije keuze voor een leverancier bestaat. Deze wet heeft gevolgen voor alle leveranciers van warmte aan gebruikers met...
Moniek de Cock 10 | 4 | 2014
Vastgoed,

Aanbestedingen en ISO certificaten

De Rechtbank ’s-Gravenhage heeft onlangs een interessant vonnis gewezen in een kort geding met betrekking tot de aanbesteding van Veiligheidsartikelen door de Staat der Nederlanden (het Ministerie van Financiën, Centrum voor Facilitaire Dienstverlening, IUC Belastingdienst te Utrecht). Zoals dat regelmatig voorkomt, was in de aanbestedingsdocumenten als ‘selectie-eis’ opgenomen dat de inschrijvers “ISO 9001 gecertificeerd of...
Moniek de Cock 15 | 1 | 2014
Vastgoed,