Ondernemende advocaten voor de ondernemer

Moniek de Cock

Sectie: Vastgoed
Specialisatie: Huurrecht en aanbestedingsrecht

Moniek treedt binnen het huurrecht op voor woningbouwcorporaties en (particuliere) huurders en verhuurders, maakt huurovereenkomsten op maat voor diverse partijen en adviseert over (het scheiden van) wonen en zorg.

Op het gebied van aanbestedingen werkt Moniek zowel voor inschrijvers als voor aanbestedende diensten. Ze adviseert en helpt bij het formuleren van vragen voor de Nota van Inlichtingen en maakt (in rechte) bezwaar tegen gunningsbeslissingen die niet correct zijn.

Moniek vindt het belangrijk om haar cliënten een reëel beeld voor te houden. Snel handelen, afspraken nakomen en helder communiceren staan bij haar centraal. Naast haar werk zet Moniek haar kennis in voor de maatschappij, onder andere voor geschillencommissies van de Onderwijsgroep Tilburg.

Mijn CV

Opleiding: Universiteit Utrecht, Strafrecht en Economisch Publiek- en Bedrijfsrecht
Advocaat sinds: 2007
Werkt bij MannaertsAppels sinds: 01/09/2010
Volgde de cursussen: Grotius specialisatieopleiding Europees & Nederlands Aanbestedingsrecht
Zet zich in voor: twee geschillencommissies van de Onderwijsgroep Tilburg
Lid van: de Nederlandse Vereniging voor Aanbestedingsrecht

Mijn blogs

Krakers in uw pand? Zo komt u van hen af!

Regelmatig komt het voor dat een eigenaar van een pand wordt geconfronteerd met krakers. Als eigenaar wilt u daar waarschijnlijk zo snel mogelijk vanaf. Immers, krakers kunnen schade toebrengen aan uw pand en/of overlast voor omwonenden veroorzaken. Mogelijk leidt de aanwezigheid van krakers zelfs tot een gevaarlijke situatie gelet op de (slechte bouwkundige) staat van...
Moniek de Cock 20 | 11 | 2018
Ondernemingsrecht, Vastgoed,

Huurachterstand: wat te doen?

Als verhuurder verhuurt u uw bezit natuurlijk het liefste aan een ‘nette’ huurder; een huurder waarvan u zo min mogelijk ‘last’ heeft en die de huur maandelijks op tijd betaalt. Helaas komt het in de praktijk geregeld voor dat verhuurders op enig moment te maken krijgen met een huurder die de huur niet, niet tijdig, of...
Moniek de Cock 24 | 8 | 2018
Ondernemingsrecht, Vastgoed,

Moeten woningbouwcorporaties toch aanbesteden? Het vervolg: wat vindt de minister?

Medio december schreef mijn collega Koen Peters over de inbreukprocedure die de Europese Commissie in december tegen Nederland – als lidstaat – gestart is. Nederland heeft haar woningbouwcorporaties namelijk niet aangewezen als aanbestedingsplichtige opdrachtgevers; opdrachtgevers die zijn onderworpen aan de Europese Aanbestedingsrichtlijnen en de Nederlandse Aanbestedingswet. Reactie aan Europese Commissie Op 20 februari 2018 heeft...
Moniek de Cock 23 | 2 | 2018
Ondernemingsrecht, Vastgoed,

Te late opzegging van de huurovereenkomst: wel of niet rechtsgeldig?

Een van de standaardbepalingen in een huurovereenkomst is de opzegtermijn. Wil de huurder de overeenkomst opzeggen? Dan moet hij de verhuurder hiervan uiterlijk een bepaalde tijd (bijvoorbeeld zes maanden of een jaar) voor het aflopen van de huurperiode in kennis stellen. Op 2 januari 2018 heeft het gerechtshof ’s-Hertogenbosch een bijzonder arrest over dit onderwerp...
Moniek de Cock 12 | 1 | 2018
Ondernemingsrecht, Vastgoed,

Aanbesteding Jeugdhulp onzorgvuldig

Deze week verscheen een uitspraak van de Rechtbank Zeeland-West-Brabant over een aanbesteding voor Jeugdhulp, die was gehouden door de Gemeente Tilburg voor een aantal gemeenten in de regio. Wat was er aan de hand? De Gemeente Tilburg was een openbare aanbestedingsprocedure gestart om ‘Hoogspecialistische Jeugdhulp’ in te kopen ten behoeve van een aantal gemeenten. De...
Moniek de Cock 17 | 11 | 2017
Ondernemingsrecht, Vastgoed,

Onderhuur van sociale huurwoning via Airbnb

Onlangs keek ik met interesse naar een uitzending van ‘Tegenlicht’ over de invloed van ‘Airbnb’ in Amsterdam. Enige tijd later verscheen er een artikel over een uitspraak van de Rechtbank Amsterdam over Airbnb. Wat was er in die zaak aan de hand? Een huurster van een sociale huurwoning bood het gehuurde aan via Airbnb. De...
Moniek de Cock 17 | 10 | 2016
Ondernemingsrecht, Vastgoed,

De herziening van de Aanbestedingswet 2012: een aantal wijzigingen voor u op een rij!

Hoewel de huidige Aanbestedingswet 2012 (Aw) nog niet zo lang geleden in werking is getreden (op 1 april 2013), gaat deze wet op korte termijn alweer op de schop, waarschijnlijk per 1 juli 2016. Hieronder zet ik een aantal belangrijke wijzigingen uit het wetsvoorstel voor u op een rij Het bestaande (vooral voor aanbestedende diensten...
Moniek de Cock 8 | 6 | 2016
Ondernemingsrecht, Vastgoed,

Gebruik referenties van gefailleerd bedrijf bij aanbestedingen

De Rechtbank Den Haag heeft onlangs een interessant vonnis gewezen over de vraag of een onderneming (in dit geval een architectenbureau), die uit de boedel van een failliete vennootschap het onderhanden werk en de goodwill had gekocht, en een aantal werknemers in dienst had genomen, een in het verleden door dat gefailleerd bedrijf uitgevoerd werk...
Moniek de Cock 30 | 11 | 2015
Ondernemingsrecht, Vastgoed,

Zorgverzekeraars toch niet aanbestedingsplichtig!

Na de uitspraak van de Voorzieningenrechter van de Rechtbank Zeeland-West-Brabant in een zaak tegen CZ van 19 juni 2014, waarin werd geoordeeld dat CZ als zorgverzekeraar ‘aanbestedingsplichtig’ was (zie mijn eerdere artikel daarover van vorig jaar), zijn op dat punt nog meerdere vonnissen gewezen waaruit bleek dat hierover ook anders kon worden gedacht. Onlangs heeft...
Moniek de Cock 28 | 5 | 2015
Ondernemingsrecht, Vastgoed,

Wetsvoorstel tot herziening Woningwet aangenomen

Op 17 maart jl. heeft de Eerste Kamer, na een lange voorbereiding, ingestemd met het wetsvoorstel voor de wijziging van de Woningwet. De herziene Woningwet zal waarschijnlijk op 1 juli 2015 van kracht worden. Hierbij een aantal belangrijke punten op een rij: Woningcorporaties dienen zoveel mogelijk terug te keren naar hun kerntaak: namelijk het bouwen,...
Moniek de Cock 9 | 4 | 2015
Ondernemingsrecht, Vastgoed,

Private aanbesteding

Onlangs speelde voor de Rechtbank Den Haag weer de vraag of de aanbestedingsbeginselen van toepassing zijn bij een private aanbesteding, hier gehouden door VTL, voor de inkoop van georganiseerde opleidingen binnen Nederland. In de “Offerteaanvraag” werden inschrijvers verzocht een plan van aanpak in te dienen dat op verschillende aspecten werd beoordeeld. Herbeoordeling gunningsbeslissing In de...
Moniek de Cock 4 | 3 | 2015
Ondernemingsrecht, Vastgoed,

Zorgverzekeraar CZ aanbestedingsplichtig?

Op 19 juni jl. heeft de Voorzieningenrechter van de Rechtbank Zeeland-West-Brabant in een kort geding tegen zorgverzekeraar CZ geoordeeld dat zij moet worden aangemerkt als aanbestedende dienst in de zin van de Aanbestedingswet 2012. De Voorzieningenrechter kwam tot die beslissing omdat volgens hem: CZ als zorgverzekeraar voorziet in ‘behoeften van algemeen belang anders dan van...
Moniek de Cock 25 | 6 | 2014
Ondernemingsrecht, Vastgoed,

De gevolgen van het ‘scheiden van Wonen en Zorg’ voor het bestemmingsplan

Sinds 1 januari 2013 is het ‘scheiden van Wonen en Zorg’ een feit. Kort gezegd houdt het scheiden van Wonen en Zorg in dat bepaalde (lichtere) zorgvragers (met lichte ‘zorgzwaartepakketten’) geen indicatie meer krijgen voor het verblijf in een instelling en dat de lasten voor dit ‘zorgvastgoed’ niet meer uit de algemene middelen (de AWBZ)...
Moniek de Cock 28 | 5 | 2014
Ondernemingsrecht, Vastgoed,

De consequenties van de op 1 januari jl. in werking getreden Warmtewet voor verhuurders

Op 1 januari 2014 is de Warmtewet in werking getreden, met als doel de kleinere verbruikers (de reguliere huishoudens en het MKB) te beschermen tegen de ‘monopoliepositie’ van (bepaalde) warmteleveranciers. Het komt immers regelmatig voor dat geen vrije keuze voor een leverancier bestaat. Deze wet heeft gevolgen voor alle leveranciers van warmte aan gebruikers met...
Moniek de Cock 10 | 4 | 2014
Ondernemingsrecht, Vastgoed,

Aanbestedingen en ISO certificaten

De Rechtbank ’s-Gravenhage heeft onlangs een interessant vonnis gewezen in een kort geding met betrekking tot de aanbesteding van Veiligheidsartikelen door de Staat der Nederlanden (het Ministerie van Financiën, Centrum voor Facilitaire Dienstverlening, IUC Belastingdienst te Utrecht). Zoals dat regelmatig voorkomt, was in de aanbestedingsdocumenten als ‘selectie-eis’ opgenomen dat de inschrijvers “ISO 9001 gecertificeerd of...
Moniek de Cock 15 | 1 | 2014
Ondernemingsrecht, Vastgoed,