Ondernemende advocaten voor de ondernemer

Annemieke Siebrand

Sectie: Arbeidsrecht
Specialisatie: Arbeidsrecht

Annemieke is, voordat ze advocaat werd, ruim tien jaar werkzaam geweest als bedrijfsjurist en HR Manager. Haar passie voor het recht, gecombineerd met een praktische benadering en eigen ervaring in ‘the field’ maken dat Annemieke breed inzetbaar is.

Annemieke heeft onder meer ervaring in ontslagrecht, cao overleg, WOR, (diverse) overeenkomsten.

Als HR Manager heeft ze onder andere reorganisaties doorgevoerd, meerdere ontslagdossiers behandeld, diverse advies- en instemmingsadviezen/besluiten geschreven en meerdere overeenkomsten opgesteld en onderhandeld.

Mijn CV

Opleiding: Nederlands Recht, Post Master Beroepsopleiding Bedrijfsjuristen
Advocaat sinds: 2018
Werkt bij MannaertsAppels sinds: 01/05/2018
Zet zich in voor: Jeugdfonds Sport & Cultuur, Breda
Lid van: Business Golf Sociëteit en Prise d'eau Golf BnB

Mijn blogs

Ontslag op staande voet na diefstal 2 flesjes cola?

Ook deze maand weer een interessante uitspraak voor de Zaak van de Maand. Dit keer een uitspraak waar een ontslag op staande voet geen stand hield na diefstal van twee flesjes cola. In deze Zaak van de Maand ga ik in op de reden waarom ontslag op staande voet de ene keer wel en de...
Annemieke Siebrand 30 | 6 | 2021
Arbeidsrecht,

Snel advies of instemming van de OR nodig: wanneer tijdig of te laat?

Vanwege de coronapandemie kan het zo zijn dat bepaalde besluiten door een organisatie sneller genomen dienen te worden dan anders het geval zou zijn geweest. Denk bijvoorbeeld aan een reorganisatie, of het aantrekken van een belangrijk krediet. Het is dan noodzakelijk dat de Ondernemingsraad (OR) zich flexibel opstelt. De bestuurder mag dit in dergelijke gevallen...
Annemieke Siebrand 21 | 5 | 2021
Arbeidsrecht,

Corona-uitspraak: vakantie-uren inleveren mag niet, uitstellen loonsverhoging wel

In een recente uitspraak van de Rechtbank Rotterdam overwoog de rechter dat – door de coronapandemie – een zwaarwegend belang aanwezig wordt geacht om een loonsverhoging uit te stellen. Voor vakantiedagen geldt dat echter niet. Extra maatregelen In deze zaak nam een werkgever maatregelen om de gevolgen van de coronapandemie op te vangen. De werkgever...
Annemieke Siebrand 4 | 5 | 2021
Arbeidsrecht,

Mag een werkgever zomaar de leaseauto van haar werknemer innemen?

Het is een bekende vraag, mag een werkgever op enig moment de aan een werknemer (functioneel) toegekende leaseauto intrekken? Het antwoord op de vraag hangt – zoals in veel gevallen – af van de omstandigheden van het geval. Vaak wordt gedacht dat het geruime tijd verstrekken van een leaseauto een verworven recht c.q. arbeidsvoorwaarde is...
Annemieke Siebrand 16 | 3 | 2021
Arbeidsrecht,

Negeren Corona reisadvies: mag dat?

Het is weer vakantietijd. Hoewel veel vakanties er dit jaar vermoedelijk anders uit gaan zien, zal er door veel werknemers toch gekeken worden wat er mogelijk is en waar nog op vakantie gegaan kan worden. Voor u als werkgever is het volgende van belang indien uw werknemers naar het buitenland willen reizen. Reisadvies Ook toen...
Annemieke Siebrand 10 | 7 | 2020
Arbeidsrecht,

Impact van het coronavirus op de werkvloer

Al eerder schreef mijn collega Astrid Jansen over vakantie in quarantaine en het recht op doorbetaling van loon, mijn collega Bram van Dun over Corona en de bouw en ikzelf over het aanvragen van werktijdverkorting. Aan werkgevers in Noord-Brabant is op advies van het RIVM (Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu) op 9 maart jl. al...
Annemieke Siebrand 12 | 3 | 2020
Arbeidsrecht,

Eerste Nederlandse bedrijven doen beroep op werktijdverkorting om coronavirus

Het coronavirus (COVID-19) houdt de wereld inmiddels goed in bedwang. Er komen steeds meer besmettingen bij en een aantal landen in Europa heeft inmiddels ook te maken met gevallen van besmetting. Bevestiging Kabinet 19 februari 2020 Nederlandse bedrijven die afhankelijk zijn van China kunnen als gevolg van het coronavirus te maken krijgen met minder of...
Annemieke Siebrand 26 | 2 | 2020
Arbeidsrecht,

Politieke ontwikkelingen ten aanzien van het concurrentiebeding

Eerder schreef ik al over het concurrentiebeding en de discussie die tussen een werkgever en een werknemer over dat beding wordt gevoerd. Concurrentiebeding Een concurrentiebeding legt een werknemer beperkingen op, bijvoorbeeld om meteen aan het einde van de arbeidsovereenkomst aan de slag te gaan bij een concurrent of als zelfstandige in dezelfde branche verder te...
Annemieke Siebrand 15 | 1 | 2020
Arbeidsrecht,

Een mismatch is vaak niet zo hilarisch als een mismatch in het televisieprogramma “First Dates”.

Veel leidinggevenden en HR-managers zullen dit uit de praktijk herkennen. Denk je het schaap met vijf poten te hebben gevonden, blijkt helaas toch dat er sprake is van een overduidelijke mismatch. Op grond van het huidige wetssysteem kun je deze werknemer niet zonder meer ontslaan als daar geen grondslag voor is. Disfunctioneren, de grondslag waarop...
Annemieke Siebrand 12 | 4 | 2019
Arbeidsrecht,

Is een concurrentiebeding te omzeilen bij einde dienstverband?

Veel werknemers krijgen ermee te maken: “beperkende bedingen”. Het concurrentiebeding in een arbeidsovereenkomst is wellicht een van de meest bekende. In veel arbeidsovereenkomsten is een concurrentiebeding opgenomen, vaak in samenhang met een relatiebeding. Als een concurrentiebeding (rechtsgeldig) is overeengekomen, vindt tussen partijen vaak discussie plaats over dit beding. Dit dan uiteraard met name wanneer een...
Annemieke Siebrand 18 | 1 | 2019
Arbeidsrecht,