Ondernemende advocaten voor de ondernemer

Uw pluimveebedrijf is gedupeerd door de Fipronil affaire. Wat kunt u doen?

Fipronil, een insecticide dat in te hoge dosis schadelijk is voor de gezondheid van mensen, is aangetroffen in eieren van ruim 500 pluimveebedrijven. Fipronil mag niet gebruikt worden bij dieren die bestemd zijn voor de voedselketen, zoals kippen.

Schade

De Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) heeft vanwege het voorgaande meer dan 250 pluimveebedrijven verboden om kippen, eieren of mest af te voeren en een aantal van hen verplicht om de producten waarin eieren zijn verwerkt uit de winkelschappen te halen. De geblokkeerde pluimveebedrijven mogen eieren en kippen niet langer verkopen. Zij lijden door de blokkade, het vroegtijdig doden en ‘ruien’ van kippen flinke schade, die vooralsnog wordt geschat op circa € 33 miljoen.

Fipronil is in de eieren terecht gekomen doordat pluimveeservicebedrijf Chickfriend de stallen van de pluimveehouders met een Fipronil-houdend middel heeft schoongemaakt ter bestrijding van bloedluis. De NVWA kreeg in november 2016 al een anoniem signaal binnen over dergelijk illegaal gebruik van Fipronil, maar ging toen niet direct tot actie over.

Wat kunt u doen?

Er komt veel op de pluimvee- en andere betrokken bedrijven af in deze affaire. Waaraan moet u meewerken en wat zijn uw rechten en plichten? Kunt u schade die u lijdt verhalen? Of als u naar verwachting met uw schade zal blijven zitten, hoe kunt uw bedrijfsvoering hierop aanpassen? Veel vragen waarop u graag een antwoord wilt.

De advocaten van ons kantoor kunnen gedupeerde (pluimvee)bedrijven adviseren over hun rechten en plichten en bijstaan in geschillen op diverse gebieden, zoals:

  • Vrijgave/deblokkering van (een gedeelte van) uw bedrijf;
  • Advisering bij monster (contra-)onderzoek;
  • Bezwaar indienen tegen besluitvorming van de NVWA of andere betrokken overheidsorganen;
  • Schade verhalen op Chickfriend en/of de NVWA;
  • Schadeclaims van afnemers behandelen;
  • Advisering bij herstructurering, het aanbieden van een crediteurenakkoord of begeleiding naar een surseance van betaling of faillissement.

Meer informatie
Dus bent u pluimveehouder of anderszins betrokken in de Fipronil affaire? En heeft u behoefte aan juridisch advies in verband hiermee? Neemt u dan gerust – geheel vrijblijvend – contact met ons op. U kunt daarbij het beste vragen naar één van onze advocaten gespecialiseerd in het bestuursrecht en aansprakelijkheidsrecht en herstructurering/faillissementsrecht.

Lees ook

MannaertsAppels Advocaten
MannaertsAppels over juridische aspecten van zakendoen in Frankrijk
Sjoerd Tilman, 23-05-2014
Geen onderdeel van een categorie