Ondernemende advocaten voor de ondernemer

Is jouw sport- /studenten- /hobbyvereniging al klaar voor de nieuwe privacywetgeving?

Op 25 mei 2018 zal de nieuwe Europese privacyverordening (AVG) gaan gelden. Deze verordening vervangt de huidige Wet Bescherming Persoonsgegevens. Het kan je bijna niet ontgaan zijn dat deze verordening consequenties heeft voor de manier waarop we met persoonsgegevens moeten omgaan. Persoonsgegevens zijn alle gegevens die direct of indirect identificeerbaar zijn naar een natuurlijk persoon. Hierbij kun je bijvoorbeeld denken aan naam, adres, e-mail, pasfoto’s maar natuurlijk ook lidmaatschapsnummers.

De AVG geldt ook voor verenigingen

Ook verenigingen moeten voldoen aan de AVG en dus voortdurend aan kunnen tonen hoe zij op een verantwoordelijke wijze met hun data omgaan. Verenigingen zullen daarom in hun administratie goed moeten bijhouden welke persoonsgegevens zij opslaan en hoe zij daar mee omgaan.

Het is van belang te inventariseren welke privacygevoelige informatie er binnen de vereniging aanwezig is, voor welk doel de vereniging deze informatie heeft, hoe deze informatie beveiligd is en wie er toegang heeft tot deze gegevens.

Ook verenigingen moeten dus aan de slag !

Wat kun je zelf al doen?

– Inventariseer welke persoonsgegevens binnen de vereniging aanwezig zijn;
– Inventariseer op welke manier er op dit moment wordt omgegaan met deze gegevens (wie heeft er toegang toe?, waar staan ze opgeslagen?, hoe zijn de gegevens beveiligd?);
– Controleer je privacybeleid en als dit niet aanwezig is zal dit alsnog moeten worden opgesteld;
– Zorg voor een heldere communicatie binnen de vereniging van je privacybeleid;
– Sluit met je leveranciers (denk hierbij aan softwaresystemen, hostingpartijen, sponsoren etc.) contracten, waarin de AVG verplichtingen zijn opgenomen.

Presentatie  over privacy voor verenigingen

Op 17 april a.s. van 19.00 tot 20.00 uur zal Maaike speciaal voor verenigingen een informatieve presentatie houden in ons kantoor aan de Spoorlaan 410 te Tilburg. De bijeenkomst wordt afgesloten met een drankje. Op deze pagina vindt u meer informatie over de presentatie.

Direct aanmelden? Dat kan hier.

Meer informatie?
Heeft u vragen over de nieuwe privacyverordening en/of hoe hier praktisch mee om te gaan? Neem dan vrijblijvend contact op met Maaike van Santvoort.

Read also

Wetsvoorstel Franchise: de franchiseovereenkomst in de wet
Astrid Jansen, 10-04-2020
Ondernemingsrecht
De tijdelijke Noodmaatregel Overbrugging voor behoud van Werkgelegenheid (NOW): details en uitvoering
Madelein van der Velden, 31-03-2020
Arbeidsrecht, Ondernemingsrecht
Impact van het coronavirus op de werkvloer
Annemieke Siebrand, 12-03-2020
Arbeidsrecht, Geen onderdeel van een categorie, IE/ICT/Privacy, Ondernemingsrecht